Školíme naše vývojáře v technologiích JAVA

Přednášel Jiří Pinkas, zkušený lektor a vývojář, známý z české Java komunity. Školení bylo přizpůsobeno našim potřebám a pokrývalo nejen oblast persistence dat pomocí knihovny "Hibernate", ale i příbuzná témata týkající se relačních databází a aplikačních serverů. Díky praktické orientaci šlo o velmi intenzivní a podnětný kurz. Získané poznatky jsou ihned zaváděny do našich softwarových řešení.