Konference Java Days 2017

Na konferenci www.javadays.cz jsme se měli možnost seznámit s aktuálními trendy ve vývoji aplikací v prostředí Java a s dalšími příbuznými tématy, mezi něž patří metodiky agilního vývoje, jazyk Kotlin, technologie Spring Boot a technologie webových klientů.
Konference byla využita i k neformálnímu setkání s přednášejícími a dalšími experty, což vedlo k získání konkrétních odpovědí a poznatků. Získané zkušenosti budou využity v rámci našich řešení  a pro interní vzdělávání zaměstnanců.