Bezpečnostní aplikace a systémy

Komplexní řešení POLIS (POLice Integrated Solution) pro podporu velení a řízení a výkon činností státních, vojenských a obecních / městských policejních jednotek a dalších složek IZS (Integrovaný záchranný systém) zahrnuje tyto aplikace a systémy:  

Aplikace podpory velení a řízení C2AP

SW aplikace pro podporu velení a řízení C2AP (Command Control APplication) je klient/server řešení (C2AP Client a C2AP Server) pro podporu jednotlivých činností na stacionárních a mobilních pracovištích operačního a taktického řízení pracovištích dispečinku, SOD (Stálý operační dozorčí) a pod. Aplikace C2AP poskytuje podporu následujících činností:

 • Koordinace a řízení sil a prostředků (dispečink)
 • Přehled o disponibilních silách a prostředcích včetně jejich lokalizace a navigace nad digitálním mapovým podkladem s podporou 3D zobrazení    
 • Lustrace osob a vozidel
 • Správa videozáznamů a videopřenosů
 • Textová online komunikace s podřízenými a součinnostními silami a prostředky (Chat)
 • Správa knihy jízd
 • a další

Aplikace C2AP umožnuje propojení na integrované lokalizační služby MOBILITY a prostřednictvím sítě GSM a TETRAPOL na další zásahové a lokalizační systémy a aplikace (pTRACK, INCREMO a REDBAC) a vytvoření tak komplexní infrastruktury pro podporu operačního a taktického řízení. 

  

Integrovaný lokalizační systém MOBILITY

Integrovaný lokalizační systém (ILS) MOBILITY je softwarové klient/server řešení (MOBILITY Client a MOBILITY Server) pro správu centrálně shromažďovaných lokalizačních dat SaP (Sil a prostředků). ILS MOBILITY poskytuje uživateli širokou množinu funkcí:

 • Shromažďovaní lokalizačních dat osob a vozidel z různých zdrojů
 • Distribuce lokalizačních dat osob a vozidel oprávněným uživatelům
 • Vizualizace lokalizačních dat osob a vozidel a dalších informací nad digitálním mapovým podkladem s podporou 3D zobrazení (komponenta GEO3D)
 • Správa a vytváření zásahových operativních skupin oprávněnými uživateli
 • Vizualizace zásahových operativních skupin nad digitálním mapovým podkladem pro oprávněné uživatele
 • a další

ILS MOBILITY lze nasadit samostatně nebo jako komplexní řešení s napojením na operační pracoviště - aplikace C2AP. Pro konfiguraci a nastavení systému je určena aplikace MOBILITY MAN, k monitorování systému aplikace MOBILITY ADMIN.

 

Trasovací lokalizační systém pTRACK III

Trasovací lokalizační systém pTRACK (personal TRACKer) III. generace je mobilní zásahový systém využitelný pro řízení a přesnou koordinaci operativních skupin (rojnic) v terénu. Systém je vhodný pro nasazení v krizových podmínkách a pátracích akcích většího rozsahu. pTRACK lze nasadit samostatně nebo jako komplexní řešení s napojením na integrované lokalizační služby MOBILITY.  http://mobil.idnes.cz/prohlednete-si-nove-policejni-auto-ktere-pomohlo-najit-ostatky-anicky-1z9-/navigace.aspx?c=A110317_172133_navigace_kor

   ​ 

Zásahový vozidlový systém INCREMO 

INCREMO (Integrated Communication and Recording Mobile Office) je komplexní kamerový, záznamový, lokalizační a lustrační vozidlový informační systém, který zahrnuje technické a programové (aplikace REDBAC V) vybavení. Systém je nasaditelný v sítí GSM nebo TETRAPOL (PEGAS) a umožňuje datové propojení například s integrovaným lokalizačním systémem MOBILITY a operačním řízením prostřednictvím aplikace podpory operačního řízení C2AP. Základní funkce vozidlového systému INCREMO jsou:

 • Okamžitá lokalizace a navigace hlídkových vozidel k zajištění jejich optimální koordinace při zásahu na daném území 
 • On-line lustrace osob/vozidel v příslušných registrech a databázích  
 • Pořizování videozáznamů z průběhu řešení mimořádné události 
 

Aplikace podpory výkonu služby REDBAC 

SW aplikace REDBAC (REmote DataBase ACcess) je určena pro podporu činností při výkonu služby s možností napojení na operační řízení (např. aplikace C2AP). Podle dané varianty poskytuje aplikace tyto funkce/komponenty:

 • Lustrace (ověřování a identifikace) osob a vozidel LUSTRACE
 • Textová online komunikace s operačním střediskem / CHAT
 • Vizualizace lokalizačních dat osob a vozidel a dalších informací nad digitálním mapovým podkladem s podporou 2D/3D zobrazení / MAPA
 • Integrovaná navigace včetně jejího klonování např. na externí smartpohone / NAVIGACE
 • Rozpoznávání registračních značek / RRZ
 • Videomonitorování a správa videozáznamů / VIDEO
 • Diagnostika HW (např. systému INCREMO) / DIAGNOSTIKA
 • a další

Základní varianty aplikace REDBAC pro operační systémy MS Windows, Linux nebo Android jsou následující: 

 • vozidlová (nasazení např. v rámci systému INCREMO) / REDBAC V (Vehicle)
 • desktopová, pro stacionární nebo mobilní pracoviště / REDBAC D (Desktop) 
 • osobní, pro mobilní platformy (chytré telefony/tablety) / REDBAC P (Personal) 

   

Aplikace lokalizačního videopřehrávače VIDEOMAN 

VIDEOMAN (VIDEO MANagement) je SW aplikace určena pro off-line/on-line přehrávání videozáznamů z kamerových systémů (osobních, stacionárních, vozidlových, atd.) se současným zobrazením údajů o čase a poloze jejich pořízení nad digitálním mapovým podkladem. Aplikace poskytuje další funkce pro správu videozáznamů a je rozšířitelná o videoanalýzu. 

  

Osobní kamery pro bezpečnostní složky PPC 01 PPC 02 jsou plně integrovatelné do SW řešení VIDEOMAN. Kamery umožňují noční vidění se současným online/offline záznamem obrazu/videa a polohových informací a jsou rozšířitelné o GSM modul, "knoflíkovou" mikrokameru nebo mikrokameru s IR přísvitem. 

 

Pasivní detekční systém emSENSOR / multiSENSOR 

emSENSOR (electromagnetic SENSOR) slouží jako detekční systém upozorňující na neoprávněný vjezd či průjezd kolových a pásových vozidel. Aplikace detekce událostí WATCHMAN je určena pro mobilní platformu (smartphone/tablet) a umožňuje správu shromažďování, vizualizaci a distribuci informací o průjezdech vozidel zaznamenaných zařízením emSENSOR v zájmové oblasti. emSENSOR je rozšířitelný o seizmický (vibrační) sensor, laserový dálkoměr a fotopast - osobní kameru PPC 02 - multiSENSOR (multifunctional SENSOR). Vývoj produktu emSENSOR byl realizován za finanční podpory z veřejných prostředků poskytnutých prostřednictvím MV České republiky v rámci projektu - Liniový detekční systém feromagnetických objektů a předmětů (SENSOR).

   

Více informací ke všem aplikacím POLIS na vyžádání, viz Kontakt.