Geografické aplikace

Integrovatelná geografická komponenta/aplikace GEO3D

Multiplatformní (OS LINUX/ MS Windows/ Android) aplikační software GEO3D (GEOgrapher 3D) poskytuje tyto základní funkce a příslušné API:

  • vizualizaci digitálních map různých formátů a z různých zdrojů,
  • vizualizaci terénních reliéfů (3D výškopis), 
  • zákres grafických objektů a správu vrstev těchto objektů,
  • širokou paletu metod pro zpracování digitálních map a grafických objektů,
  • metody pro různá měření nad digitálními mapami (např. rádiová/optická viditelnost), 
  • napojení na mapové a další služby GIS (Geografický Informační Systém) zákaznika. 

Aplikační SW GEO3D je nasaditelný jako samostatná komponenta/aplikace v rámci dalších aplikací a řešení URC Systems (např. pTRACK, SYMON, EWMAN, ISRMAN / INTELMAN, MOBILITY, C2AP, atd.) nebo v rámci aplikací a řešení třetích stran. Více informací na vyžádání, viz Kontakt.  

GEO3D