Geografické aplikace

Integrovatelná geografická komponenta/aplikace GEO3D

Multiplatformní (OS LINUX/MS Windows/Android) aplikační software GEO3D (GEOgrapher 3D) poskytuje tyto základní funkce a příslušné API:

  • zpracování a vizualizaci online i offline digitálních mapových podkladů a výškopisů (3D) z externích i vlastních mapových serverů,
  • zákres grafických objektů a správu vrstev těchto objektů,
  • metody pro různá měření nad digitálními mapami (např. rádiová/optická viditelnost).

Aplikační SW GEO3D je nasaditelný jako samostatná komponenta/aplikace v rámci dalších aplikací a řešení URC Systems (např. C2AP, EWMAN, MOBILITY, pTRACK, REDBAC, SYMON, atd.) nebo v rámci aplikací a řešení třetích stran.

GEO3D