Datové komunikace

Integrační datová sběrnice CHIEPMAN

Middleware CHIEPMAN (Common Heterogeneous Information Exchange Platform MANagement) je otevřená integrační datová sběrnice kombinující, dle konkrétních požadavků zakáznika, technologie - messaging, webové služby, XML transformaci a inteligentní směrování zpráv a dokumentů, centrální nebo distribuovaný přístup - DDS (Data Distribution Service) a další technologie.

Integrační datová sběrnice CHIEPMAN je určena pro: 

  • centrální procesní/datovou integraci heterogenních softwarových aplikací informačních systémů, varianta ESB - CHIEPMAN ESB (Enterprise Service Bus);
  • distribuovanou datovou integraci softwarových aplikací heterogenních senzorových a jiných systémů s nízkou kapacitou přenosových kanálů a s požadavkem na QoS (Quality of Services), varianta taktická ESB - CHIEPMAN SSB (Sensor Service Bus).

Aplikace řízení přenosu dat v síti TETRAPOL PEGAS Data 

PEGAS Data je komplexní aplikace poskytující služby pro zabezpečení přenosu dat v infrastruktuře digitální trunkové rádiové sítě TETRAPOL (PEGAS). PEGAS je kódové jméno pro síť TETRAPOL implementovanou v ČR. 

PEGAS DATA  

Aplikace řízení přenosu dat v taktických sítích TEAC 

TEAC je aplikační SW pro řízení a vizualizaci přenosu dat v prostředí taktických sítí IP LAN (s podporou IP rádiových stanic THALES / HARRIS / DICOM a dalších výrobců). Dle dané verze umožňuje aplikace TEAC také SW retranslaci přenášených dat mezi jednotlivými rádiovými sítěmi. Aplikace je nasaditelná samostatně nebo v rámci komplexních řešení (JISR, EB) společnosti URC Systems.

 

Více informací na vyžádání, viz Kontakt.