Aplikace a systémy rádiového průzkumu a sledování

Komplexní řešení EWIS (Electronic Warfare Integrated Solution) pro výkon činností elektronického boje - velení a řízení, rádiového průzkumu a sledování zahrnuje tyto aplikace a systémy: 

 • SYMON

  Stacionární systém rádiového průzkumu SYMON CCS 

  SYMON CCS (Command and Control Station) je stacionární modulární systém, který je určen pro velmi rychlý průzkum, monitorování a záznam rádiového spektra, zaměřování, technickou online/offline analýzu a klasifikaci rádiových signálů v kmitočtových pásmech KV, VKV a UKV.  Součásti systému SYMON CCS může být místo/pracoviště pro velení a řízení elektronického boje - EWCC. V používání AČR je od roku 2009.       

 • SYMON

  Mobilní systém rádiového průzkumu SYMON Mobile

  SYMON Mobile je mobilní modulární systém který je určen pro velmi rychlý průzkum, monitorování a záznam rádiového spektra, zaměřování, technickou online/offline analýzu a klasifikaci rádiových signálů v kmitočtových pásmech KV, VKV a UKV. V používání AČR je od roku 2009.      

 • SYMON

  SW systém rádiového průzkumu SYMON SW

  SYMON SW (Software) je modulární softwarové řešení pro správu a interpretaci výsledků měření z průzkumu, monitorování a záznamu rádiového spektra, zaměřování, technické online/offline analýzy a klasifikaci rádiových signálů s databázovou a geografickou 2D/3D podporou. SYMON SW je nasaditelný v systémech SYMON CCS/MobileV používání AČR je od roku 2009.     

 • SYMON

  Přenosný systém rádiového průzkumu SYMON Light

  SYMON Light je přenosný modulární systém určen pro průzkum, monitorování a vyhodnocení rádiového spektra v kmitočtovém rozsahu 20 MHz až 3 GHz. Pro správu a interpretaci výsledků měření zahrnuje SW aplikaci SPECON. V kombinaci s rušičem STAR Manpack může vytvořít přenosný průzkumně-rušící komplet. V používání AČR je od roku 2010. 

 • EWMAN

  Aplikace velení a řízení elektronického boje EWMAN

  EWMAN (Electronic Warfare MANagement) je aplikační software, který poskytuje nástroje pro podporu činností (úkolování, plánovaní, shromažďování a zpracování dat a informací, vyhodnocení, využití a šíření informací a znalostí) na velitelském pracovišti EWCC (Electronic Warfare Coordination Cell) a podřízených prvcích jednotek elektronického boje. ​

 • AKRS

  Aplikace rádiového průzkumu SPECON

  SPECON (SPEctrum CONtrol) je aplikační SW určený pro průzkum a monitorování rádiového spektra v KV, VKV a UKV pásmech. SW SPECON je nasaditelný samostatně (např. v systému SYMON Light) nebo v rámci komplexního SW řešení SYMON SWV používání AČR  je od roku 2009.

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů AKRS RT

  AKRS RT (Analyzátor a Klasifikátor Rádiových Signálů RealTime)  je modulární aplikační SW určeny pro online/offline analýzu a klasifikaci rádiových signálů. AKRS RT je nasaditelný samostatně nebo v rámci komplexního SW řešení SYMON SW. V používání AČR je od roku 2009. Projekt AKRS byl realizován za finanční podpory z veřejných prostředků poskytnutých prostřednictvím MPO České republiky.

 • SPECON

  Přijímače rádiového průzkumu IZ Family

  Digitální přijímače řady IZ (např. IZ225, IZ27, atd.) jsou dálkově ovládatelné rádiové přijímače s vysokou kapacitou datového toku měřených dat. Přijímač je nasaditelný v rámci komplexních systémů SYMON CCS/Mobile nebo v rámci účelových systémů (např. SYMON Light). V používání AČR od roku 2010. 

​Více informací ke všem produktům na vyžádání, viz Kontakt