Aplikace a systémy rádiového průzkumu a sledování

Komplexní řešení EWIS (Electronic Warfare Integrated Solution) pro výkon činností elektronického boje - velení a řízení, rádiového průzkumu a sledování zahrnuje tyto aplikace a systémy: 

 • SYMON

  Stacionární systém rádiového průzkumu SYMON CCS 

  SYMON CCS (Command and Control Station) je stacionární modulární systém, který je určen pro velmi rychlý průzkum, monitorování a záznam rádiového spektra, zaměřování, technickou online/offline analýzu a klasifikaci rádiových signálů v kmitočtových pásmech KV/VKV/UKV/SKV. Součásti systému SYMON CCS může být místo/pracoviště pro velení a řízení elektronického boje - EWCC. V používání AČR je od roku 2010.       

 • SYMON

  Mobilní systém rádiového průzkumu SYMON Mobile

  SYMON Mobile je mobilní modulární systém, který je určen pro velmi rychlý průzkum, monitorování a záznam rádiového spektra, zaměřování, technickou online/offline analýzu a klasifikaci rádiových signálů v kmitočtových pásmech pásmech KV/VKV/UKV/SKVV používání AČR je od roku 2010.      

 • SYMON

  SW systém rádiového průzkumu SYMON SW

  SYMON SW (SoftWare) je modulární softwarové řešení pro správu, vyhodnocení a interpretaci výsledků měření z průzkumu, monitorování a záznamu rádiového spektra, zaměřování, technické online/offline analýzy a klasifikaci rádiových signálů s databázovou a geografickou 2D/3D podporou. SYMON SW je nasaditelný v systémech SYMON CCS/Mobile/LightV používání AČR je od roku 2010.     

 • SYMON

  Přenosný systém rádiového průzkumu SYMON Light

  SYMON Light je přenosný modulární systém určen pro průzkum, monitorování a vyhodnocení rádiového spektra v kmitočtových pásmech VKV/UKV. Pro správu a interpretaci výsledků měření zahrnuje SW aplikaci SPECON. V kombinaci s rušičem STAR Manpack může vytvořít přenosný průzkumně-rušící komplet. V používání AČR je od roku 2012. 

 • SPECON

  Aplikace velení a řízení elektronického boje EWMAN

  EWMAN (Electronic Warfare MANagement), dříve (starší verze) "aplikace EWCC" je aplikační software, který poskytuje nástroje pro podporu činností (úkolování, plánovaní, shromažďování a zpracování dat a informací, vyhodnocení, využití a šíření informací a znalostí) na velitelském pracovišti EWCC (Electronic Warfare Coordination Cell) a podřízených prvcích jednotek elektronického boje. ​V používání AČR je od roku 2010.

 • AKRS

  Aplikace rádiového průzkumu SPECON

  SPECON (SPEctrum CONtrol) je aplikační SW určený pro zpracování, vyhodnocení a vizualizaci výsledků průzkumu a monitorování rádiového spektra. SW SPECON je nasaditelný samostatně (např. v systému SYMON Light) nebo v rámci komplexního SW řešení SYMON SWV používání AČR  je od roku 2010.

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů AKRS RT

  AKRS RT (Analyzátor a Klasifikátor Rádiových Signálů RealTime)  je modulární aplikační SW určený pro online/offline analýzu a klasifikaci rádiových signálů včetně jejich dekódování. AKRS RT je nasaditelný samostatně nebo v rámci komplexního SW řešení SYMON SW. V používání AČR je od roku 2010. Projekt AKRS byl realizován za finanční podpory z veřejných prostředků poskytnutých prostřednictvím MPO České republiky.

 • SPECON

  Přijímač rádiového průzkumu IZ225

  IZ225 je dálkově ovládatelný digitální rádiový přijímač s vysokou kapacitou datového toku měřených dat založený na SDR (Software Defined Radio). Přijímač IZ225 je určen pro rádiový průzkum a monitorování signálů v pásmech KV/VKV/UKV/SKV. Přijímač je nasaditelný v rámci systémů SYMON CCS/Mobile/Light. V používání AČR od roku 2010. 

​Více informací ke všem produktům na vyžádání, viz Kontakt