Projekty

Projekty Evropské unie

MBP

Projekt "Mobilní bezpečná platforma Policie ČR", registrační číslo CZ.1.06/1.1.00/17.09403, spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Poskytovatel podpory: EU, zadavatel MV ČR, 2015-2016.

LZZ

Projekty "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajská ředitelství Policie ČR" jsou spolufinancovány z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Projekty jsou zaměřeny na pořízení kompletů lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel Krajských ředitelství policie ČR, umožňující okamžitou lokalizaci vozidel k zajištění jejich optimální koordinace při zásahu na daném území, on-line lustraci v příslušných registrech a databázích a pořizování záznamu z průběhu řešení mimořádné události. Poskytovatel podpory: EU, zadavatel MMR ČR, 2015-2016, http://www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Projekty aplikovaného výzkumu a vývoje ČR 

EFS

EOD (EOD Field Solution) - autonomní systém pro zefektivnění velení, řízení, informační podporu a kontrolu pohybu osob v reálném čase při provádění pyrotechnické činnosti. Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory: MO ČR, zadavatel MO ČR2017-2019.

BEZPILOTY

Cílem tohoto bezpečnostního projektu je vývoj mobilního zařízení, které bude splňovat podmínky pro použití v civilním prostředí pro potřeby PČR a dalších bezpečnostních složek při ochraně osob a obyvatelstva, budov, vymezených prostor atp. Zařízení, které bude schopno detekovat potenciálně nebezpečné bezpilotní prostředky nepodlehájící registraci UCL, umožní převzít nad těmito prostředky kontrolu nebo je eliminovat takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob a nevznikla větší škoda na majetku. Projekt bezpečnostního vývoje, poskytovatel podpory: MV ČR, zadavatel MV ČR2017-2020.

DETEKCE

Projekt Detekce nesených improvizovaných výbušných systémů je zaměřen do oblasti výzkumu detekčních systémů osob, které potenciálně mohou mít na svém těle umístěno improvizované výbušné zařízení použitelné k sebevražednému útoku. Projekt bezpečnostního výzkumu, poskytovatel podpory: MV ČR, zadavatel MV ČR2017-2019.

SIMULEB

Cílem projektu je vývoj trenažérových a řídích pracovišť a SW nástrojů k odborné přípravě specialistů elektronického boje AČR, které zahrnují SW simulátor pro modelování „klasických“ a sofistikovaných rádiových sítí a rádiových provozů jednotek vševojskového úkolového uskupení do stupně brigáda na principu „near real time“. Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory: MO ČR, zadavatel MO ČR2016-2018

SIAC

Vývoj řídícího pracoviště EB (Elektronický boj) - SIAC (Signal Identity Authority Cell) s technickým a programovým vybavení určeným pro nasazení do NATO sítě CESMO (Cooperative Electronic Support Measures Operations) s funkcionalitou SIA (Signal Identity Authority).Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory: MO ČR, zadavatel MO ČR2015-2017Projekt SIAC má přímou návaznost na projekt obranného vývoje ISR Modul pro EB.

ELID

Cílem projektu je návrh a realizace Zdravotnického elektronického identifikátoru, který je složen z Elektronického osobního datového nosiče a soustavy senzorů pro sledování vybraných fyziologických veličin nositele vybavené komunikačním systémem s okolím prostřednictvím technologie NFC a BAN. Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory: MO ČR, zadavatel MO ČR2015-2017. Projekt ELID má přímou návaznost na projekt obranného výzkumu IDENDET.

Modulární odpověďový rušič

Výzkum nových metod odpověďového rušení včetně realizace funkčního vzorku. Projekt aplikovaného výzkumu, poskytovatel podpory: TA (MPO) ČR, zadavatel TA (MPO) ČR, 2014-2017.

ISWM C4ISTAR

Vývoj aplikačního a integračního SW řešení pro proces vojskového zpravodajství, sledování a průzkumu - ISR (Intelligence, Surviallence & Reconnaissance) v prostředí C4ISTAR senzorových prvků bojových jednotek a jednotek bojové podpory a míst velení ISR. Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory: MO ČR, zadavatel MO ČR, 2014-2016.

 

DEDIKO

Výzkum nových metod dekódování digitální komunikace. Projekt obranného výzkumu, poskytovatel podpory: MO ČR, zadavatel MO ČR, 2013-2015.

RPz ISTAR

Vývoj distančního automatizovaného systému pro rádiový průzkum (RPz) k nasazení u ISR jednotek AČR. Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory: MO ČR, zadavatel MO ČR, 2013-2015.

SENZOR

Liniový detekční systém feromagnetických objektů a předmětů. Projekt aplikovaného výzkumu, poskytovatel podpory: MV ČR, zadavatel MV ČR, 2013-2015.

TRACK

Technologie a nástroje pro velení, řízení, kontrolu a vyhodnocení pohybu osob při činnostech v rozsáhlém nebo členitém terénu, prioritně při odminování a pyrotechnické očistě rozsáhlých prostorů. Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory: MO ČR, zadavatel MO ČR, 2013 - 2015.

RACCOS 2015

Moderní automatizovaný systém velení a řízení palby jednotek pozemní protivzdušné obrany (PVO) integrovatelný do prostředí C4ISTAR. Projekt obranného výzkumu, poskytovatel podpory: MO ČR, zadavatel MO ČR, 2013 - 2015.

KANS

Koexistence anténních soustav. Projekt aplikovaného výzkumu, poskytovatel podpory: TA (MPO) ČR, zadavatel TA (MPO) ČR, 2010-2013.

IDENDET

Návrh moderních metod a způsobů identifikace jednotlivce a jeho pohybu v polních podmínkách bojištěProjekt obranného výzkumu, poskytovatel podpory: MO ČR, zadavatel MO ČR, 2009-2012.

OCHR

Vývoj ochranného rušiče s vysokofrekvenčními prvky (vyššími funkčními celky tras) a speciálních měřících metod pro nastavení a kontrolu širokopásmových slučovačů. Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory: MO ČR, zadavatel MO ČR2009-2012.