Projekty VaV (aplikovaného výzkumu a vývoje) ČR

EFS (Explosive ordnance disposal Field Solution)

EFS (EOD Field Solution) - sw a hw řešení pro zefektivnění velení, řízení, databázovou a informační podporu a kontrolu pohybu osob v reálném čase při provádění pyrotechnické činnosti. Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory a zadavatel: MO ČR2017-2019. Projekt EFS má přímou návaznost na projekt obranného vývoje TRACK.

BEZPILOTY 

Cílem tohoto bezpečnostního projektu je vývoj mobilního systému, které bude splňovat podmínky pro použití v civilním prostředí pro potřeby PČR a dalších bezpečnostních složek při ochraně osob a obyvatelstva, budov, vymezených prostor atp. Systém bude schopen detekovat potenciálně nebezpečné bezpilotní prostředky nepodlehájící registraci UCL, umožní převzít nad těmito prostředky kontrolu nebo je eliminovat takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob a nevznikla větší škoda na majetku. Projekt bezpečnostního vývoje, poskytovatel podpory a zadavatel: MV ČR2017-2020.

DETEKCE NVS (Nástražné výbušné systémy)

Projekt Detekce nesených improvizovaných výbušných systémů je zaměřen do oblasti výzkumu detekčních systémů osob, které potenciálně mohou mít na svém těle umístěno improvizované výbušné zařízení použitelné k sebevražednému útoku. Projekt bezpečnostního výzkumu, byl řešen s finanční podporou 75%: MV ČR2017-2019.

SIMULEB (Simulátor elektonického boje)

Cílem projektu je vývoj trenažérových a řídích pracovišť a SW nástrojů k odborné přípravě specialistů elektronického boje AČR, které zahrnují SW simulátor pro modelování „klasických“ a sofistikovaných rádiových sítí a rádiových provozů jednotek vševojskového úkolového uskupení do stupně brigáda na principu „near real time“. Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory a zadavatel: MO ČR2016-2018

SIAC (Signal Identity Authority Cell)

Vývoj řídícího pracoviště EB (Elektronický boj) - SIAC (Signal Identity Authority Cell) s technickým a programovým vybavení určeným pro nasazení do NATO sítě CESMO (Cooperative Electronic Support Measures Operations) s funkcionalitou SIA (Signal Identity Authority).Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory a zadavatel: MO ČR2015-2017Projekt SIAC má přímou návaznost na projekt obranného vývoje ISR Modul pro EB.

ELID (Zdravotnický elektronický identifikátor vojáka)

Cílem projektu je návrh a realizace Zdravotnického elektronického identifikátoru, který je složen z Elektronického osobního datového nosiče a soustavy senzorů pro sledování vybraných fyziologických veličin nositele vybavené komunikačním systémem s okolím prostřednictvím technologie NFC a BAN. Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory a zadavatel: MO ČR2015-2017. Projekt ELID má přímou návaznost na projekt obranného výzkumu IDENDET.

Modulární odpověďový rušič 

Výzkum nových metod odpověďového rušení včetně realizace funkčního vzorku. Projekt aplikovaného výzkumu (TA04011556), byl řešen s finanční podporou 64%: TA ČR, 2014-2017.

 

ISWM (Integrační sw modul) C4ISTAR 

Vývoj aplikačního a integračního SW řešení pro proces vojskového zpravodajství, sledování a průzkumu - ISR (Intelligence, Surviallence & Reconnaissance) v prostředí C4ISTAR senzorových prvků bojových jednotek a jednotek bojové podpory a míst velení ISR. Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory a zadavatel: MO ČR, 2014-2016.

 

DEDIKO (Dekódování digitálních komunikací)

Výzkum nových metod dekódování digitální komunikace. Projekt obranného výzkumu, poskytovatel podpory a zadavatel: MO ČR, 2013-2015.

RPz ISTAR (Rádiový průzkumný distanční systém) 

Vývoj distančního automatizovaného systému pro rádiový průzkum (RPz) k nasazení u ISR jednotek AČR. Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory a zadavatel: MO ČR, 2013-2015.

SENZOR (Detekční systém feromagnetických objektů)

Liniový detekční systém feromagnetických objektů a předmětů. Projekt aplikovaného výzkumu, byl řešen s finanční podporou 80%: MV ČR, 2013-2015.

TRACK (Systém podpory pyrotechnické činnosti)

Technologie a nástroje pro velení, řízení, kontrolu a vyhodnocení pohybu osob při činnostech v rozsáhlém nebo členitém terénu, prioritně při odminování a pyrotechnické očistě rozsáhlých prostorů. Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory a zadavatel: MO ČR, 2013 - 2015.

RACCOS 2015 (Modernizace systému velení a řízení PVO)

Moderní automatizovaný systém velení a řízení palby jednotek pozemní protivzdušné obrany (PVO) integrovatelný do prostředí C4ISTAR. Projekt obranného výzkumu, poskytovatel podpory a zadavatel: MO ČR, 2013 - 2015.

KANS (Koexistence antenních soustav)

Koexistence anténních soustav. Výzkum v oblasti návrhú antén a antenních polí s přihlédnutím na jejich vzájemné působení v omezeném prostoru  Projekt aplikovaného výzkumu, poskytovatel podpory a zadavatel: MPO ČR, 2010-2013.

IDENDET (Identifikace a poziční detekce jednotlivce v poli)

Návrh moderních metod a způsobů identifikace jednotlivce a jeho pohybu v polních podmínkách bojištěProjekt obranného výzkumu, poskytovatel podpory a zadavatel: MO ČR, 2009-2012.