ANDROMEDA - Antidronová / Counter UAS řešení

ANDROMEDA je sofistikovaný systém určený k boji proti zneužívání bezpilotních prostředků - UAS (Unmanned Aircraft Systems).

Základní varianta systému ANDROMEDA se skládá ze čtyř modulů, mezi které patří:

  • modul Detekce - SYMON AD, je řešen SW aplikací a soustavou na sobě nezávislých senzorů (rádiových, rádiotechnických a dalších) určených k rozpoznání UAS,

  • modul Eliminace/Převzetí - AKRS AD, řešení, které detekuje, analyzuje, dekóduje ovládací rádiový signál a následně generuje klamný signál pro ovládnutí a bezpečné přistání UAS,

  • modul Eliminace/Rušení - STAR AD, působící proti přijímačům bezpilotního prostředku s jediným cílem a to zabránit v pokračování letu,

  • modul Dohledu - C2AP AD, tvoří integrační jádro a zajišťuje řízení/supervizi systému ANDROMEDA v čase blízkém reálnému s možností nasazení jako prostředek pro velení a sdílení dat a informací.