POLIS (POLice Integrated Solution)

Řešení pro operační řízení a výkon činností policie POLIS

POLIS (POLice Integrated Solution) je komplexní a modulární řešení pro řízení a výkon činností státních, vojenských a obecních / městských policejních jednotek a dalších složek IZS (Integrovaný záchranný systém).