Service desk / Optimalizace antén

Optimalizace antén

Poskytujeme návrhy antén a antenních polí s přihlédnutím na jejich vzájemné působení v omezeném prostoru (např. střecha vozidla). Pro umisťování antén na složitějších podvozkových bázích vytváříme optimalizační modelyTyto činnosti provádíme na základě výsledků projektu  KANS - "Koexistence anténních soustav", jehož řešení bylo realizováno za finanční podpory z veřejných prostředků poskytnutých prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.