Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Zasedání sekce ISR MO

26. 11. 2014

Zástupci společnosti URC Systems se zúčastnili zasedání sekce ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) rady MO pro obranný výzkum a vývoj MO, které se konalo 25. 11. 2014 v prostorách 53.pPzEB v Opavě. Zástupci společnosti v rámci tohoto zasedání prezentovali aktuální stav řešení nosného projektu obranného vývoje MO pro zavedení JISR schopností do AČR – ISWM C4ISTAR.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024