Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

16. jednání NATO JCGISR/ASIISG

7. 5. 2015

Za účasti českého zástupce ze společnosti URC Systems se ve dnech 28. až 30. dubna 2015 konalo 16. jednání pracovní skupiny NATO JCGISR/ASIISG v centrále NATO, Brusel, BE.

Hlavní témata jednání byly koncepce a stav zavedení schopností JISR do aliančních armád, aktuální novinky v příslušných stanadardech JISR včetně standardů pro EW, IMINT, HUMINT a MASINT, dále pak koncepce a zaměření budoucího cvičení JISR Unified Vision, koncepce rozvoje C-IED, harmonizace metadat mezi jednotlivými JISR standardy, zpětná kompatibilita systémů budovaných dle JISR standardů, FMN (Federated Mission Network) a interoperabilta mezi C2 a JISR systémy, experimentální cvičení NATO – CWIX 2015 se zaměřením na JISR a další témata související s problematikou JISR.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024