Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

CESMO Test 2015, Čáslav

7. 5. 2015

Ve dnech 18. – 24. 4. 2015 se uskutečnilo v Čáslavi testovací cvičení CESMO 2015 za účasti aliančních partnerů z Německa, Norska a Nizozemí. Testovací cvičení organizoval OVPzEB MO ve spolupráci s 53. pPzEB Opava a společnosti URC Systems. Spolu s nimi se testovacího cvičení zúčastnily i další složky AČR. Testování bylo zaměřeno na ověření CESMO (Cooperative Electronic Support Operations) procedur s cílem využit nabyté zkušenosti a výstupy v dalších fázích zavedení CESMO schopností v rámci řešení projektů obranného vývoje MO. Aktuálním projektem MO pro naplnění schopností CESMO je projekt SIAC řešen společnosti URC Systems, který zahrnuje zejména vývoj integračního řešení pro alianční síť CESMO podle aktuálních doplňků příslušných standardů, řídícího pracoviště této sítě – SIAC (Siganal Identity Authority Cell), korelaci naměřených dat z rádiového i radiotechnického průzkumu a datového bezpečnostního filtru pro systémy ESM AČR.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024