Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Nové ISTAR soupravy pro AČR

26. 6. 2015

Na základě pozvání ředitele SRPS MO brigádního generála Ing. P. Adama, velitele PozS generálmajora Ing. J. Gurníka a ředitele OVPzEB plukovníka Ing. V. Langa se zástupci URC Systems, řešitelé integračního projektu obranného vývoje ISWM C4ISTAR, zúčastnili praktické ukázky možného operačního použití přenosných ISTAR souprav MBK I (Modulární Bojový Komplet) dodaných společnosti Pramacom-HT. Praktická ukázka pod vedením plk. gšt. P. Milčického, Ph.D. a pplk. Ing. P. Šnajdárka měla za cíl představení nově zaváděných technologií pro podporu C4ISTAR schopností AČR. Celá akce se konala v rámci zkrácených vojskových zkoušek MBK I v prostorech VeV-VA a VVP ve Vyškově.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024