Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Zvýšili jsme bezpečnost Armády České republiky. A co to znamená pro vás?

31. 1. 2015

Po ukončení příprav v lednu 2015 Armáda České republiky nasadila řadu našich nových reaktivních rušičů STAR Manpack R a doplnila výbavu novými aktivními rušiči STAR Manpack C. Spolu s nárůstem efektivity našich rušičů, vzrůstá také bezpečnost jejich uživatelů, stručně řečeno se všichni můžeme bát méně o životy našich vojáků.

Není jistě žádným tajemstvím, že se naše produkty snažíme průběžně zlepšovat. Spolu s nárůstem efektivity našich rušičů, vzrůstá také bezpečnost jejich uživatelů, stručně řečeno se všichni můžeme bát méně o životy našich vojáků. Může za to náš aktivní rušič STAR Manpack C, který chrání před výbuchem radiově odpalovaných nástražných výbušných systémů (RC-IED).

Dne 26. 1. 2015, po úspěšných Vojskových zkouškách, od nás Armáda České republiky (AČR) tyto modernizované rušiče převzala a začala užívat. Nová verze STAR Manpack C je lehčí a skladnější. I tak ale přináší dvojnásobný výkon, přesně řečeno se nám povedlo dvakrát zvětšit výkon rušícího signálu oproti starší verzi. Značné zlepšení je také ve výdrži baterie.

Po ukončení příprav v lednu 2015 AČR dále nasadila řadu našich nových reaktivních rušičů STAR Manpack R. Tato technologie poskytuje automatické rušení nebezpečného signálu, jakmile se objeví v dostatečné blízkosti rušiče. Konkrétní hrozby ve formě nově vzniklých signálů tak rušič sám rozpozná a jednotku před nimi ochrání. Jeho další výhodou je jeho „tichost“. To znamená, že v případě, když žádná hrozba nehrozí, modul radiového průzkumu řídí ochranný rušič, nevysílárušící signál, a tím pádem jednotku neodhalí.

 

 

 

 

 

Asi nejsilnější stránkou rušiče je jeho vysoká účinnost. Ve fázi pátrání po signálu totiž nic nevyzařuje. Doba reakce na podezřelý signál je dostatečně krátká pro eliminování jakékoli radiově vysílané hrozby. Při detekci takového signálu využívá rušič veškerou svoji energii k rušení signálu na konkrétním kmitočtu. Díky úspornému režimu pátrání vydrží baterie napájet STAR Manpack R po delší operační dobu. Svoji účinností je srovnatelný s mnohem většími aktivními rušiči.

Systém může fungovat také pouze jako ultra-rychlé pátrací zařízení, které hledá nové radiové signály, a tak může být napojen jako jeden ze senzorů ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

STAR Manpack R bezpečně zvládá rychlý průzkum radiového spektra v požadovaném kmitočtovém pásmu a stejně tak nabízí nastavení všech parametrů pro rušení. Při jeho vývoji jsme mysleli i na zachování flexibility jeho uživatele. STAR Manpack R, jak už název napovídá, je plně přenositelný na zádech jednoho člověka. Díky tichému režimu rušič také minimalizuje negativní účinky radiového záření na lidské tělo vojáka. Pokud by se náhodou objevila závada, systém to sám automaticky pozná při průběžné diagnostice. Jednoduchá obsluha je podobně jako u ostatních našich rušičů samozřejmostí.

Naše produkty vyrábíme s ohledem na budoucnost a spolu s pokrokem předpokládáme mnohá rozšíření. Dovolte nám tedy oznámit, že vlastnosti reaktivního rušiče STAR Manpack R dokážeme nabídnout i pro další typy rušičů. To vše díky reaktivnímu modulu, který je kompatibilní se všemi stávajícími rušiči rodiny STAR. Podle našich standardních a taktických operačních postupů je vhodné aktivní a reaktivní rušiče kombinovat. Připomeňme si například efektivní využití aktivního rušení GSM pásma v kombinaci s reaktivním rušením kmitočtových pásem VKV a UKV. Výsledkem je mnohonásobné zvýšení výkonu a správné využití účinnosti obou rušičů.

Při propojení jakéhokoliv rušiče STAR s novým reaktivním modulem, se tak rušič stává i velmi rychlým přijímačem. Takto modernizovaný rušič rázem umožňuje jednotce pátrat po signálu rychlostí až 107 GHz za sekundu a také signál zaznamenávat na vlastní disk pro budoucí analýzu.

Máte-li zájem o více informací o napojení nového reaktivního modulu na stávající rušič, rádi vám je poskytneme.

Ozvěte se nám na sales@urc-systems.cz

 

© URC Systems, spol. s r.o., 2024