Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

17. KONFERENCE PVO 2016

27. 4. 2016

Jak se bránit proti „DRONŮM“? I to bylo jedno z hlavních témat letošní konference protivzdušné obrany.

Mezi hlavní témata projednávaná na mezinárodní konferenci Protivzdušné obrany konané v prostorách brněnské Univerzity obrany, bezesporu patřily bezpilotní létající systémy (Unmanned Aerial Systems) zkráceně nazývané „drony“. V jednotlivých přednáškách byla zmiňována technická řešení pro detekci a následnou obranu proti těmto hrozbám.

Drony se dají obecně charakterizovat jako předměty malých rozměrů s rotačními nosnými plochami nebo rotačním pohonným systémem. Jejich let je dálkově ovládaný, létají v malých výškách a mohou přenášet záznamové systémy (obrazu, zvuku). Doba letu může být až několik hodin na jedno nabití akumulátorů.

Abychom se mohli účinně bránit proti těmto narušitelům našeho soukromí a prostoru, musíme je nejdříve detekovat. K detekci využíváme fyzikální projevy jejich provozu. Získané informace technicky zpracuje detekční systém a určí jejich přítomnost. K prozrazení napomáhá např. přítomnost rádiového RC kanálu, akustického hluku, tepelná stopa a nenulové rozměry, které mají za následek vznik akustické a radiolokační odrazné plochy.

Za společnost URC Systems přednášel o této problematice pan profesor Ing. Jaroslav Čechák, Ph.D. Jeho přednáška na téma „Drones detection possibilities and countermeasures“ byla pozorně sledována plným sálem účastníků.

Poznatkem bylo, že zachycení velmi malých, pomalu se pohybujících tichých cílů
v přízemní výšce v zastavěném prostoru, je velice náročné.

Přítomné publikum bylo informováno o pozitivní skutečnosti, že společnost URC Systems již disponuje know-how k řešení této problematiky. Navíc, se toto řešení z hlediska detekční schopnosti jeví jako jedno z nejvíce spolehlivých.

V předsálí, u našeho informačního stánku, se mohli všichni zájemci seznámit s dalšími zajímavými poznatky z probíhajícího vývoje. Pan profesor zodpovídal všechny dotazy vstřícně a pro všechny velmi srozumitelně.

V neposlední řade byla projednávána strategie protivzdušné obrany a možnosti začlenění schopností ISR do stávajících procesů. Zde vidíme příležitost pro využití vlastností systému ISRMAN a souvisejících řešení.

Oficiální zpráva o konferenci z Univerzity obrany je zde: http://info.unob.cz/Stranky/2016/04/20160420_2.aspx

© URC Systems, spol. s r.o., 2024