Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

C4ISTAR řešení pro AČR

11. 11. 2016

Dne 11.11. 2016 byly v prostorách 53. pPzEB Opava úspěšně ukončeny vojskové (akceptační) zkoušky klíčového softwarového řešení pro podporu velení a řízení jednotek ISR v prostředí C4ISTAR (Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surviellance, Targets Acquisition & Reconnaissance) AČR – ISWM C4ISTAR.

Toto softwarové řešení zahrnuje SW nástroje pro podporu velení a řízení a jednotlivých činností standardizovaného procesu ISR na místech velení jednotky ISR, místech velení brigádního úkolového uskupení. Součástí řešení je integrační SW pro vzájemné propojení přímo a nepřímo podřízených senzorových systémů do  jednotného systému velení a řízení v prostředí OTS (Operačně-taktický systém) VŘ AČR.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024