Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

CESMO Test 2016, Čáslav

29. 4. 2016

​Ve dnech 18. – 28. 4. 2016 se uskutečnilo v Čáslavi testovací cvičení NATO – CESMO Test 2016 za účasti aliančních partnerů z Německa, Velké Británie a Slovenska. Testovací cvičení organizoval OVPzEB MO ve spolupráci s příslušníky z 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy a Tábora a společnosti URC Systems. Spolu se složkami elektronického boje a ISR (Intelligence Surveillance & Reconnaissance) se testovacího cvičení zúčastnily i další složky AČR (PVO, Dělostřelectvo). Cvičení bylo zaměřeno na ověření standardizovaných CESMO (Cooperative Electronic Support Operations) procedur a schopností ISR zaváděných do AČR a aliančních armád.

Ve dnech 18. – 28. 4. 2016 se uskutečnilo v Čáslavi testovací cvičení NATO – CESMO Test 2016 za účasti aliančních partnerů
NěmeckaVelké Británie a Slovenska. Testovací cvičení organizoval OVPzEB MO ve spolupráci s příslušníky z 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy a Tábora a společnosti URC Systems. Spolu se složkami elektronického boje a ISR se testovacího cvičení zúčastnily i další složky AČR (PVO, Dělostřelectvo).

Cvičení bylo zaměřeno na ověření standardizovaných CESMO (Cooperative Electronic Support Measures Operations) procedur a schopností ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) zaváděných do AČR a aliančních armád.

Nabyté zkušenosti a výstupy z cvičení budou využity v dalších fázích zavedení CESMO a ISR schopností AČR v rámci projektů obranného vývoje MO řešené společnosti URC Systems. Naplnění schopností CESMO AČR je řešeno projektem obranného vývoje SIAC. Projekt zahrnuje vývoj SW integračního řešení pro alianční síť CESMO podle aktuálních doplňků příslušných standardů, vývoj SW a HW řídícího pracoviště sítě CESMO – SIAC (Signal Identity Authority Cell), vývoj korelačních algoritmů pro senzorová data z rádiového i radiotechnického průzkumu a další funkce. Mezi projekty a dodávaná řešení pro naplnění schopností ISR AČR patří projekt obranného vývoje MO – ISWM C4ISTAR. Tento projekt zahrnuje vývoj aplikačního SW pro podporu jednotlivých kroků procesu ISR a vývoj integračního SW pro vzájemné propojení senzorových a zbraňových systémů se schopnostmi ISR, míst velení ISR, zpravodajských středisek a systémů velení a řízení AČR včetně integrace do prostředí JISR NATO.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024