Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Krize, katastrofy, kolapsy. Jak jim může EU a Česko čelit?

22. 3. 2016

Další ročník již tradiční 16. bezpečnostní konference se koná již v červnu. Přečtěte si více co bude hlavním tématem.

Další ročník již tradiční 16. bezpečnostní konference pořádané pod záštitou Střediska bezpečnostní politiky IPS FSV UK v Praze (http://sbp.fsv.cuni.cz) a spolupořadatelem Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, se koná v pátek 10. června 2016. Z názvu není těžké odvodit, která velmi aktuální témata se zde budou probírat. Především však půjde o řešení možností České republiky a Evropské unie při zvládání krizí a katastrof, jejichž kumulace v poslední dobře představuje nemalou bezpečností výzvu.

Jako řečníci se představí přední čeští a zahraniční bezpečnostní experti, zástupci EU a akademici, mimo jiné i předseda vojenského výboru NATO armádní generál Petr Pavel.

Nad letošním ročníkem převzali záštitu a také se jí zúčastní ministr zahraničí ČR Lubomír Zaorálekministr vnitra ČR Milan Chovanecposlanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vedoucí Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO Antonín Seďagenerální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba a rektor UK profesor Tomáš Zima.

K účastníkům se přidají poslanci a senátoři Parlamentu ČR, zástupci státní správy, představitelé akademické a bezpečnostní komunity, nevládního a komerčního sektoru. Také zde potkáte představitele diplomatického sboru a novináře. Příprava, průběh a výsledky konference budou odpovídajícím způsobem medializovány.

Mezi významnými účastníky se budou pohybovat také zástupci z našich řad. URC Systems jako čestný host podpoří zajištění pořádané konference jak finančním příspěvkem, tak i po odborné stránce.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024