Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Konference Java Days 2017

28. 11. 2017

Zúčastnili jsme se odborné konference Java Days 2017 13.–14. 11. v Praze.

Na konferenci www.javadays.cz jsme se měli možnost seznámit s aktuálními trendy ve vývoji aplikací v prostředí Java a s dalšími příbuznými tématy, mezi něž patří metodiky agilního vývoje, jazyk Kotlin, technologie Spring Boot a technologie webových klientů.
Konference byla využita i k neformálnímu setkání s přednášejícími a dalšími experty, což vedlo k získání konkrétních odpovědí a poznatků. Získané zkušenosti budou využity v rámci našich řešení  a pro interní vzdělávání zaměstnanců.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024