Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Školíme naše vývojáře v technologiích JAVA

11. 3. 2018

Na naší pobočce v Brně proběhlo v termínu 5.–7. 3. 2018 další z plánovaných školení pro JAVA technologie – „Spring Framework“.

Školení pro Java vývojáře se týkalo technologií Spring, Spring Boot a RESTful webových služeb. Školitelem byl opět Jiří Pinkas, kterému kromě zkušeností nechybí ani schopnost problematiku dobře a s nadšením vysvětlit.

V rámci třídenního školení nám byla na praktických příkladech vysvětlena daná problematika srozumitelným způsobem založeným na praktických zkušenostech školitele. Díky velkému přehledu školitele jsme dostali odpovědi i na naše konkrétní otázky z různých oblastí týkající se Javy, které jsme v daném okamžiku řešili. Školení bylo velice přínosné a motivující.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024