Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Spojovací vozidlo jsme úspěšně předali Policii

16. 8. 2018

Dne 15. 8. došlo na Krajském ředitelství policie Karlovarského kraje k předání spojovacího vozidla zástupci naší firmy.

Oficiální název tohoto projektu je Společná přeshraniční policejní spolupráce v rámci preventivních a represivních opatření se zaměřením na boj proti extremistickým jevům. Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů EU v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika 2014–2020.

Více v článku PČR.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024