Menu

Systémy velení a řízení

 • EWMAN

  Systém velení a řízení elektronického boje

 • EWMAN SW

  Aplikace podpory velení a řízení elektronického boje

 • C4S

  Bezpečnostní platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení bezpečnostních složek

 • ILS

  Integrované lokalizační služby

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Služby

Pracovní workshop k tematice elektronického boje

31. 8. 2020

Dne 26. 8. 2020 proběhl v prostorách Klubu Univerzity obrany Brno (UNOB) pracovní workshop k tematice elektronického boje (EB). Jeho cílem bylo představení možností a schopností vybraných subjektů obranného průmyslu ČR v perspektivních oblastech technologického rozvoje EB pozemních a vzdušných sil.

Workshopu se zúčastnili zástupci Pozemních sil AČR, Vzdušných sil AČR, Stálého operačního centra (SOC) MO, UNOB, Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT), zástupci obranného průmyslu (společnosti JISR Institute, URC Systems, VR Group, ERA, ELDIS) a Vojenského výzkumného ústavu.
Záštitu nad touto akcí převzala Fakulta vojenských technologií osobou proděkana pro vnější vztahy a rozvoj podplukovníka Jana Farlíka, který všechny zúčastněné přivítal v úvodním vystoupení společně se zástupcem ředitele sekce zpravodajského zabezpečení plukovníkem Josefem Havlíkem.
Odborné prezentace uvedl svým vystoupením plukovník Petr Šnajdárek, vedoucí oddělení systémů velení a řízení AČR.
Účastníci workshopu v rámci diskusí debatovali na téma perspektiv technologického rozvoje EB a ISR z pohledu českého obranného průmyslu, možnostech zavedení propojení VzS a PozS AČR v rámci NATO sítě CESMO (Cooperative ESM Operations), integrace AČR do systému vzdušného průzkumu pozemních cílů NATO AGS (Alliance Ground Surveillance) a rozvoji simulačních a trenažérových technologií. Odborným koordinátorem workshopu byla Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace Fakulty vojenských technologií.

© URC Systems, spol. s r.o., 2023