Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Seminář – Soubor strategických úvah a informací „C4ISTAR“

4. 6. 2021

Ve spolupráci Univerzity obrany Brno a společnostmi obranného průmyslu JISR Institute a URC Systems

se dne 25.5.2021 uskutečnil v prostorách společnosti URC Systems v Brně 1. ročník semináře „C4ISTAR“, kde vystoupili:

 • Juraj Hrabovský, URC Systems + NATO JCGISR – Rozvoj C4ISTAR schopností
 • Aleš Novák, JISR Institute + NATO CST STANAG 4559 – Interoperabilní výměna ISR dat a informací v souladu s FMN
 • pplk. Petr Hlavizna, UNOB, Fakulta vojenského leadershipu, katedra zpravodajského zabezpečení – Aktuální terminologie v oblasti elektromagnetických operací a elektronického boje
 • mjr. Radovan Vašíček, UNOB, Fakulta vojenského leadershipu, katedra zpravodajského zabezpečení – Elektronický boj v návaznosti na budoucí operace
 • pplk. Ivo Klaban, UNOB, Fakulta vojenských technologií, katedra informatiky a kybernetických operací – Nový studijní program – Kybernetická bezpečnost

 

 

© URC Systems, spol. s r.o., 2024