Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

TRACEcertifikace

Společnosti TRACE International, Inc. a TRACE, Inc. (souhrnně “TRACE”) potvrzují, že společnost URC Systems, spol. s r.o. dodržuje mezinárodně uznávané protikorupční standardy a během procesu přezkumu „due dilligence“ náležitě spolupracovala a informovala o všech skutečnostech.
TRACEcertifikace potvrzuje závazek společnosti URC Systems, spol. s r.o. dodržovat transparentnost v mezinárodních obchodních transakcích.

ID TRACEcertifikace: TC5164-5467

© URC Systems, spol. s r.o., 2024