Menu

Radio reconnaissance and surveillance

 • EWMAN CCS

  EW command and control system

 • SYMON CCS

  C2 radio reconnaissance and surveillance system

 • SYMON Mobile

  Mobile radio reconnaissance and surveillance system

 • SYMON Light

  Portable radio reconnaissance and surveillance system

 • SYMON SW

  Radio reconnaissance and surveillance SW system

 • EWMAN SW

  Electronic warfare C2 application

 • SPECON

  Radio reconnaissance and surveillance application

 • AKRS RT

  Radiosignal analysis and classification application

 • IZ225

  Radio reconnaissance receiver

Radio jamming

Safety

 • JUPITER

  Velitelské mobilní operační centrum

 • C2VAN

  Command and communication monitoring center

 • INCREMO

  Intervention vehicular system

 • pTRACK III

  Personal tracking system

 • C2AP

  Command and control support application

 • REDBAC

  Service performance support application

 • VIDEOMAN

  Localization video player application

Data communications

Support

JUPITER

Velitelské mobilní operační centrum

JUPITER je mobilní pracoviště umožňující dlouhodobou činnost krizového štábu až do počtu 10+2 s vlastním zdrojem elektrické energie. Vybavení vozidla umožňuje krizového štábu využívat plný komfort komunikačních, datových i obrazových informací tak, jako při činnosti na stacionárním pracovišti. Konstrukce speciální skříňové nástavby umožňuje zvětšit vnitřní prostor pro štáb tak, že zde mohou probíhat i porady vícečlenného krizového štábu s dostatečným prostorem a komfortem odpovídající řešené situaci. Jupiter obsahuje, jak dostatek komunikačních prostředků, které je možné vzájemně propojovat a zajistit společné velení s ostatními jednotkami integrovaného záchranného systému. Vysokokapacitní technologie datové komunikace, včetně satelitního přenosu zajišťuje v terénních podmínkách přístup do všech systémů zákazníka. Ve vozidle je dostatek zobrazovacích jednotek pro kvalitní přehled o celé situaci všemi členy krizového štábu, včetně zobrazení na vnější straně vozidla pro informování výkonných jednotek. Pracoviště může být chráněno jak kamerovým perimetrem blízkého i vzdáleného dosahu, tak technologií ochrany před teroristickou akcí – ochrana proti nástražným výbušným zařízením (RCIED*)

*RCEID (Radio Controlled Improvised Explosive Devices) – dálkově odpalované nástražné výbušné zařízení

JUPITER může být využit jako:

 • MOBILNÍ OPERAČNÍ CENTRUM – možnost plného převzetí činnosti operačního centra v terénu.
 • VELITELSKÉ PRACOVIŠTĚ – pro řízení jednotek v terénu při zasazení na demonstracích, pátracích akcí či živelných pohromách,
 • KOMUNIKAČNÍ UZEL – zajištění hlasového a datového spojení spolupracujících jednotek provádějících činnost v terénu.
 • KAMEROVÝ DOHLED – monitorování situace se záznamem, možností on-line přenosu do datové sítě zákazníka.
 • KONTROLNÍ ČINNOST – kontrola osob a vozidel s využitím on-line přístupů do databází zákazníka

 

Product ID 9026

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2020