Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

C2AP

Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

SW aplikace C2AP (Command Control APplication) je určena pro podporu jednotlivých činností na stacionárních a mobilních centrech operačního a taktického řízení, pracovištích dispečinku, stálého operačního dozorčího (SOD) apod.

Aplikace C2AP poskytuje funkce integrovaných lokalizačních služeb ILS a prostřednictvím dané komunikační infrastruktury propojení na další senzorové  systémy s podporu pro velení a řízení JUPITER, C2VAN, REDBAC, pTRACK a další.

Aplikace C2AP poskytuje podporu následujících činností:

 • řízení a koordinace sil a prostředků / dispečink,
 • přehled o disponibilních silách a prostředcích (SaP) včetně jejich lokalizace, přehledu jízd a navigace nad digitálním mapovým podkladem s podporou 2D/3D zobrazení,
 • správa videozáznamů a videopřenosů od SaP,
 • textová online (chat) komunikace s podřízenými a součinnostními SaP,
 • správa hrozeb – vyrozumění, upozornění a varování,
 • lustrace osob a vozidel,
 • integrace se sytémem rozpoznávání osob a objektů pomocí umělé inteligence – AI (Artificial Intelligence),
 • integrace se systémem digitálního dvojčete – DT (Digitel Twin) v prostředí virtuální reality s živým průchodem operátora 3D modelem zájmové oblasti včetně indikace potenciálních hrozeb,
 • a další.

V užívání speciálních jednotek Vojenské Policie České republiky od roku 2015.

Integrované Lokalizační Služby je softwarový systém pro centrální sběr a správu lokalizačních dat Sil a prostředků (SaP) v rámci sítí GSM a TETRAPOL (PEGAS).

Pro podporu operačního řízení lze aplikaci ILS nasadit samostatně nebo v rámci komplexního systému podpory velení a řízení C2AP.

ILS poskytuje uživateli širokou množinu funkcí:

 • správa zásahových operativních skupin,
 • schvalování žádostí o zařazení SaP do skupin a delegace podřízených SaP na uživatele,
 • správa organizační struktury včetně zařazení osob,
 • nastavení oprávnění pro správu skupin a prostředků,
 • sběr, uložení a zobrazení lokalizačních dat,
 • správa a zobrazení bodů zájmu v rámci opatření nad mapovými podklady,
 • vizualizace dat nad mapovými podklady 2D v reálném čase,
 • zobrazení historie pohybu SaP ve vybrané oblasti (polygonu) a čase,
 • zpřístupnění stavových a dalších informací z okolních systémů,
 • distribuce dat oprávněným uživatelům a aplikacím.

V užívání Policie České republiky od roku 2010.

Produkt ID - Client 8015 | Server 8296 | ILS 8170
NSN - Client 066016AB38004 | Server 066016AB37988

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2024