Menu

Systémy velení a řízení

 • EWMAN

  Systém velení a řízení elektronického boje

 • EWMAN SW

  Aplikace podpory velení a řízení elektronického boje

 • C4S

  Bezpečnostní platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení bezpečnostních složek

 • ILS

  Integrované lokalizační služby

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Služby

EWMAN

Systém velení a řízení elektronického boje

EWMAN (Electronic Warfare MANagement) je automatizovaný systém velení a řízení elektronického boje (EB) s aplikačním programovým vybavením EWMAN SW pro podporu výkonu činností (úkolování, plánování, shromažďování a zpracování dat a informací, vyhodnocení, využití a šíření informací a znalostí) na stacionárních a mobilních místech velení EB (do stupně rota) a podřízených stacionárních a mobilních prostředcích EB.

Systém EWMAN je nasaditelný ve variantách C / V / S (Container / Vehicle / Stationary).

​Nasazen v AČR od roku 2010.

Produkt ID : 8624

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2023