Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Bezpečnostní platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení bezpečnostních složek

 • ILS

  Integrované lokalizační služby

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

ILS

Integrované lokalizační služby

Integrované Lokalizační Služby je softwarový systém pro centrální sběr a správu lokalizačních dat Sil a prostředků (SaP) v rámci sítí GSM a TETRAPOL (PEGAS).

Pro podporu operačního řízení lze aplikaci ILS nasadit samostatně nebo v rámci komplexního systému podpory velení a řízení C2AP.

ILS poskytuje uživateli širokou množinu funkcí:

 • správa zásahových operativních skupin,
 • schvalování žádostí o zařazení SaP do skupin a delegace podřízených SaP na uživatele,
 • správa organizační struktury včetně zařazení osob,
 • nastavení oprávnění pro správu skupin a prostředků,
 • sběr, uložení a zobrazení lokalizačních dat,
 • správa a zobrazení bodů zájmu v rámci opatření nad mapovými podklady,
 • vizualizace dat nad mapovými podklady 2D v reálném čase,
 • zobrazení historie pohybu SaP ve vybrané oblasti (polygonu) a čase,
 • zpřístupnění stavových a dalších informací z okolních systémů,
 • distribuce dat oprávněným uživatelům a aplikacím.

V užívání Policie České republiky od roku 2010.

Produkt ID : 8170

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2023