Menu

Systémy velení a řízení

 • C4EW / EWMAN

  Systém velení a řízení elektronického boje

 • ISRMAN

  Systém velení a řízení zpravodajského zabezpečení

 • C4S

  Systém podpory velení a řízení bezpečnostních složek

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Light

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace rádiového průzkumu a sledování

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

 • IZ225

  Digitální přijímač rádiového průzkumu

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační a spojovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské monitorovací a spojovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení

 • ILS

  Integrované lokalizační služby

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Podpora

ISRMAN

Systém velení a řízení zpravodajského zabezpečení

ISRMAN (Intelligence,Surveillance and Reconnaissance MANagement) je komplexní automatizovaný systém velení a řízení s aplikačním programovým vybavením ISRMAN SW pro podporu činností zpravodajství, sledování a průzkumu v rámci ISR procesu (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance process) na místech velení a řízení ISR a přímo a nepřímo podřízených senzorových ISR platformách a pro podporu činností zpravodajského cyklu – INTEL cyklus (INTElligence cycle). Systém ISRMAN je nasaditelný ve variantách (Container / Vehicle / Stationary).

Složení:

 • ISRMAN SW je aplikace pro podporu velení a řízení zpravodajského zabezpečení s funkcionalitou implementující národní požadavky a procesy v rámci TCPED (Tasking, Collection, Processing, Exploitation, and Dissemination). Podpora NATO standardů je implementována ve formě integrovaných nebo samostatně nasaditelných aplikací:
  • CSDMAN aplikace managementu ISR produktů v souladu s CSD/STANAG 4559 NSILI (NATO Standard ISR Library Interface),
  • NVGMAN aplikace managementu taktických zákresů a operačních obrazů v souladu s NVG (NATO Vector Graphics),
  • IMINTMAN aplikace managementu a využití obrazových a video dat,
  • MTForm aplikace managementu vojenských formalizovaných zpráv katalogu APP11,
  • NFFIER aplikace managementu pozičních dat vlastních jednotek,
  • JREAPPER SW implementace Link 16 prostřednictvím JREAP-C,
  • CHATMAN univerzální chat aplikace kompatibilní s NATO JCHAT,
 • ISR Adapter – softwarový nástroj poskytující platformám přístup do sítě ISR.

​Systém 1. generace nasazen v AČR od roku 2016.

Na vývoji tohoto systému úzce spolupracujeme se společností JISR Institute.

                                                                    

Produkt ID 8385

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2022