Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

JUPITER

Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

JUPITER je mobilní systém vybavený monitorovací technologií
a dalším speciálním zařízením umožňující dlouhodobou činnost krizového štábu až do počtu 10+2 s vlastním zdrojem elektrické energie. Vybavení vozidla umožňuje krizovému štábu využívat plný komfort komunikačních, datových i obrazových informací tak, jako při činnosti na stacionárním pracovišti. Konstrukce speciální skříňové nástavby umožňuje zvětšit vnitřní prostor pro štáb tak, že zde mohou probíhat i porady vícečlenného krizového štábu s dostatečným prostorem a komfortem odpovídající řešené situaci.

JUPITER obsahuje dostatek komunikačních prostředků, které je možné vzájemně propojovat a zajistit společné velení s ostatními jednotkami IZS (Integrovaný záchranný systém). Vysokokapacitní technologie datové komunikace, včetně satelitního přenosu zajišťuje v terénních podmínkách přístup do všech systémů zákazníka. Ve vozidle je dostatek zobrazovacích jednotek pro kvalitní přehled o celé situaci všemi členy krizového štábu, včetně zobrazení na vnější straně vozidla pro informování výkonných jednotek.

Pracoviště může být chráněno jak kamerovým perimetrem blízkého i vzdáleného dosahu, tak technologií ochrany STAR LIGHT  před teroristickou akcí s dálkově odpalovaným nástražným výbušným zařízením RCIED (Radio Controlled Improvised Explosive Devices) s možností efektivního působení proti bezpilotním systémům – UAV (Unmanned Aerial Vehicle).

JUPITER je/umožňuje:

 • MOBILNÍ OPERAČNÍ CENTRUM – možnost převzetí činnosti operačního centra v terénu, řízení jednotek v terénu při zasazení na demonstracích, pátracích akcích či živelných pohromách s využitím aplikace podpory velení a řízeni C2AP, integrovaných lokalizačních služeb ILS a dalších aplikací a subsystémů.
 • KOMUNIKAČNÍ CENTRUM – zajištění hlasového a „SMART“ datového spojení se stacionárními systémy a se spolupracujícími jednotkami provádějících činnost v terénu, které zahrnuje IP hlasovou gateway PTT (Push-To-Talk) – systém SEFOR Solutions © PVG, aplikaci pro odesílání stavových zpráv SMS Sender, aplikace záznamu komunikačního provozu AUDIOMAN a další aplikace a subsystémy.
 • KAMEROVÝ DOHLED – monitorování opatření se záznamem s možností on-line přenosu do datové sítě zákazníka, který zahrnuje subsystém pro podporu výkonu služby INCREMO/REDBAC V, aplikace lokalizačního videopřehrávače SEFOR Solutions © VIDEOMAN a další aplikace a subsystémy.
 • PÁTRACÍ AKCE – technologie pro vyhledávání ztracených osob i v obtížném terénu s využitím trasovacího lokalizačního systému SEFOR Solutions © pTRACK.
 • KONTROLNÍ ČINNOST – kontrola osob a vozidel s využitím aplikace pro podporu výkonu služby REDBAC V a on-line přístupy do databází zákazníka.

V užívání Policie České republiky od roku 2022. Více zde

Produkt ID : 9026

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2024