Menu

Rádiový průzkum a sledování

 • EWMAN CCS

  Systém velení a řízení EB

 • SYMON CCS

  C2 systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Light

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • EWMAN SW

  Aplikace velení a řízení elektronického boje

 • SYMON SW

  SW systém rádiového průzkumu a sledování

 • SPECON

  Aplikace rádiového průzkumu a sledování

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

 • IZ225

  Přijímač rádiového průzkumu

Rádiové rušení

Bezpečnost

Podpora

JUPITER

Mobilní operační a spojovací centrum

JUPITER je mobilní pracoviště umožňující dlouhodobou činnost krizového štábu až do počtu 10+2 s vlastním zdrojem elektrické energie. Vybavení vozidla umožňuje krizovému štábu využívat plný komfort komunikačních, datových i obrazových informací tak, jako při činnosti na stacionárním pracovišti. Konstrukce speciální skříňové nástavby umožňuje zvětšit vnitřní prostor pro štáb tak, že zde mohou probíhat i porady vícečlenného krizového štábu s dostatečným prostorem a komfortem odpovídající řešené situaci. Jupiter obsahuje, jak dostatek komunikačních prostředků, které je možné vzájemně propojovat a zajistit společné velení s ostatními jednotkami integrovaného záchranného systému. Vysokokapacitní technologie datové komunikace, včetně satelitního přenosu zajišťuje v terénních podmínkách přístup do všech systémů zákazníka. Ve vozidle je dostatek zobrazovacích jednotek pro kvalitní přehled o celé situaci všemi členy krizového štábu, včetně zobrazení na vnější straně vozidla pro informování výkonných jednotek. Pracoviště může být chráněno jak kamerovým perimetrem blízkého i vzdáleného dosahu, tak technologií ochrany před teroristickou akcí – ochrana proti nástražným výbušným zařízením (RCIED*)

*RCEID (Radio Controlled Improvised Explosive Devices) – dálkově odpalované nástražné výbušné zařízení

JUPITER může být využit jako:

 • MOBILNÍ OPERAČNÍ CENTRUM – možnost plného převzetí činnosti operačního centra v terénu,
 • VELITELSKÉ PRACOVIŠTĚ – pro řízení jednotek v terénu při zasazení na demonstracích, pátracích akcí či živelných pohromách,
 • KOMUNIKAČNÍ UZEL – zajištění hlasového a datového spojení spolupracujících jednotek provádějících činnost v terénu,
 • KAMEROVÝ DOHLED – monitorování situace se záznamem, možností on-line přenosu do datové sítě zákazníka,
 • KONTROLNÍ ČINNOST – kontrola osob a vozidel s využitím on-line přístupů do databází zákazníka.

 

Produkt ID 9026

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2022