Menu

Systémy velení a řízení

 • EWMAN

  Systém velení a řízení elektronického boje

 • C4S

  Systém podpory velení a řízení bezpečnostních složek

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace rádiového průzkumu a sledování

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení bezpečnostních složek

 • ILS

  Integrované lokalizační služby

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Služby

EWTIS

Integrované trenážérové centrum elektronického boje

Řešení EWTIS (Electronic Warfare Training Integrated Solution) je určeno k odborné přípravě specialistů elektronického boje (EB) v prostorách trenažérové učebny s podporou modelování analogových a digitálních rádiových sítí a provozů.

Nasazeno v AČR od roku 2018.

Na tomto řešení úzce spolupracujeme se společností JISR Institute.

 

ZÁKLADNÍ FUNKCE:

 • vytváření scénářů pro simulaci EB nad mapovým podkladem:
  • definováním vlastních a protivníkových jednotek,
  • definováním komunikačních prostředků a sítí,
  • definováním posloupnosti úkolů entit (bojová činnost, přesun, průzkum, kontrola spojení, vysílání zprávy, rušení, atp.),
 • spouštění scénářů a možnost ovlivňovat jejich průběh,
 • simulace signálů v prostoru, čase, směru, s daným kmitočtem, trváním, druhem signálu a obsahem nesených informací,
 • integrace s programovým vybavením vybraných prostředků EB:
  • zobrazení a zpracování simulovaných signálů v reálném čase na základě parametrů popisujících signál (kmitočet, trvání, obsah nesených informací, druh signálu, úroveň),
 • vyhodnocení činnosti cvičících.

VYUŽITÍ:

 • odborná příprava specialistů EB – přezkoušení a vyhodnocení jejich schopností,
 • zabezpečení podmínek blízkých reálným modelováním analogových a digitálních rádiových sítí a provozů.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

 • možnost cvičení až 10 operátorů průzkumných prostředků zároveň,
 • uživatelské definování parametrů komunikačních prostředků a sítí pomocí editorů,
 • uživatelské definování vlastních analogových a digitálních vzorků pro odvysílání,
 • uživatelské definování obsahu hlášení pro odvysílání pomocí modulu Text to Speech.

SOUVISEJÍCÍ ŘEŠENÍ:

 • EWIS řešení pro výkon činností rádiového průzkumu sledování a rušení,
 • CESMOS systém pro řízení a zpracování dat v prostředí sítě CESMO,
 • ISRMAN řešení pro výkon činností ISR a zpavodajského zabezpečení.

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2023