Menu

Rádiový průzkum a sledování

 • EWMAN CCS

  Systém velení a řízení EB

 • SYMON CCS

  C2 systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Light

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • EWMAN SW

  Aplikace velení a řízení elektronického boje

 • SYMON SW

  SW systém rádiového průzkumu a sledování

 • SPECON

  Aplikace rádiového průzkumu a sledování

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

 • IZ225

  Přijímač rádiového průzkumu

Rádiové rušení

Bezpečnost

Podpora

ISRMAN

Řešení pro výkon činností ISR a zpravodajského zabezpečení

ISRMAN (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance MANagement) je komplexní řešení pro podporu ISR – Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – procesu od úrovně čety po úroveň brigády. Řešení je navrženo pro pokrytí potřeb směny ISR a důstojníků zpravodajského zabezpečení x2.

SLOŽENÍ:

 • ISRMAN CCS systém velení a řízení ISR; nasaditelný ve variantách C/V/S (Container/Vehicle/Stationary),
 • ISRMAN SW aplikace velení a řízení ISR, základní ISR funkcionalita pro národní potřeby a procesy zajišťující TCPED funkcionalitu, podpora NATO standardů ve formě integrovaných nebo samostatně nasaditelných aplikací:
  • CSDMAN aplikace managementu ISR produktů v souladu s CSD/STANAG 4559 NSILI (NATO Standard ISR Library Interface),
  • NVGMAN aplikace managementu taktických zákresů a operačních obrazů v souladu s NVG (NATO Vector Graphics),
  • IMINTMAN aplikace managementu a využití obrazových a video dat,
  • MTForm aplikace managementu vojenských formalizovaných zpráv katalogu APP11,
  • NFFIER aplikace managementu pozičních dat vlastních jednotek,
  • JREAPPER SW implementace Link 16 prostřednictvím JREAP-C,
  • CHATMAN univerzální chat aplikace kompatibilní s NATO JCHAT,
 • ISR Adapter – softwarový nástroj poskytující přístup do sítě ISR.

ZÁKLADNÍ FUNKCE:

 • zadávání a správa ISR úkolů pro ISR platformy/senzory,
 • řízení a koordinace ISR operací,
 • vizualizace/dekonflikce ISR úkolů a ISR platforem a senzorů,
 • sběr heterogenních dat z ISR platforem a seznorů,
 • přehled získaných dat,
 • analýza získaných dat,
 • tvorba a správa ISR produktů ze získaných dat,
 • tvorba a správa hlášení ze získaných dat,
 • distribuce ISR produktů a hlášení jejich uživatelům,
 • správa cílů,
 • správa událostí a hrozeb,
 • vizualizace nad mapou s využitím taktických symbolů APP-6,
 • podpora služeb geo a meteo standardů WMS/WMTS/ WMF,
 • snadná integrace senzorů,
 • snadná integrace systémů C2/BMS.

VYUŽITÍ:

 • podpora ISR operací,
 • sběr, zpracování a analýza senzorových dat,
 • tvorba ISR produktů a hlášení na jejich základě,
 • šíření ISR produktů, hlášení a dat,
 • integrace heterogenních senzorů,
 • výměna informací v rámci JISR komunit,
 • výměna informací mezi komunitami JISR a C2,
 • publikování ISR produktů v souladu se STANAG 4559 NSILI,
 • informace o vlastních jednotkách.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

 • určeno pro směnu ISR a důstojníky zpravodajského zabezpečení x2 (J2/G2/…),
 • nasazeno v AČR,
 • testováno na cvičeních NATO JISR Unified Vision a CWIX,
 • vyhovuje požadavkům FMN Spiral 2 – JISR Reporting.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY:

 • EWMAN EWCC řešení,
 • CESMOS systém pro řízení a zpracování dat v prostředí sítě CESMO,
 • CHIEPMAN SSB integrační datová sběrnice.

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2021