Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Děláme svět bezpečnější

O nás

URC Systems, spol. s r.o.  je česká, dynamicky se rozvíjející společnost založená v roce 1998 s cílem realizovat řešení náročných požadavků našich zákazníků v těchto oblastech velení, řízení, informační a komunikační infrastruktury a výkonu činností:

 • vojskového elektronického průzkumu a sledování,
 • ochranného a komunikačního rádiového rušení,
 • působení proti bezpilotním systémům,
 • bezpečnostních složek státu.

Pokrýváme celý řetězec činností od výzkumu, vývoje, výroby a servisu našich softwarových a hardwarových produktů a řešení až po výcvik a vzdělávání našich zákazníků – uživatelů.

Naším záměrem je i v budoucnu uvádět na trh technologicky nová produktová řešení, která budou schopna naplnit požadavky našich zákazníků a tak napomáhat neustálému zvyšování jejich operačních schopností.

Předání velitelsko-štábních vozidel C2VAN

V první půlce měsíce dubna proběhlo školení uživatelů a úspěšné předání dalších tří velitelsko –…

URC Systems na veletrhu EUROSATORY 2024 v Paříži

Vážení obchodní partneři, srdečně Vás zveme na naši výstavní expozici na nejvetším veletrhu obranného průmyslu…

Čím se zabýváme

Výzkum a vývoj

Řešíme projekty bezpečnostního a obranného výzkumu ve prospěch vývoje našeho speciálního hardwaru, firmwaru a aplikačního softwaru. Podílíme se na koncepcích rozvoje Armády a Policie ČR a NATO. Spolupracujeme s českými a zahraničními vojenskými a civilními univerzitami a výzkumnými institucemi, národními partnerskými společnostmi a zastupujeme MO ČR v odborných skupinách NATO.

Výroba a integrace

Vyrábíme rušiče pro ochranu před aktivací rádiově odpalovaných nástražných výbušných systémů, rušiče pro ochranu před bezpilotními systémy, komunikační rušiče, zodolněné počítače, rádiové prvky a průzkumně-rušící komplety včetně jejich zástavby do vozidel. Řešíme systémovou integraci na úrovni softwarových komponent/aplikací a hardwarových subsystémů.

Výcvik a vzdělávání

Vyvíjíme simulátory a trenažéry pro potřeby výcviku a vzdělávání našich uživatelů. V rámci zavedení nových systémů a inovací našeho produktového portfolia poskytujeme školící a vzdělávací kurzy.

Servis a údržba

Zabezpečujeme servis a údržbu v souladu s dohodami o kvalitě služeb (SLA) jako nedílnou součást životního cyklu našich produktů a řešení. Naše společnost je certifikována pro servis radiostanic THALES. Provádíme instalaci, konfiguraci a administraci pracovních stanic a serverů pro operační systémy LINUX a MS Windows.

Naši partneři

© URC Systems, spol. s r.o., 2024