Menu

Systémy velení a řízení

 • EWMAN

  Systém velení a řízení elektronického boje

 • C4S

  Systém podpory velení a řízení bezpečnostních složek

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • EWMAN SW

  Aplikace podpory velení a řízení elektronického boje

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

 • STAR COM

  Komunikační rušič

 • STAR CRAFT

  Vzdušný ochranný a komunikační rušič

 • STAR V

  Ochranný rušič konvojů vozidel

 • STAR LIGHT

  Ochranný vozidlový rušič

 • STAR MANPACK

  Přenosný ochranný rušič

 • STAR PW

  Přenositelný ochranný rušič

 • JAM-U & GOT-U

  Směrový UAV rušič s elektro-optickým sledovacím systémem GOT-U

 • LRR

  Lehký ruční rušič

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení bezpečnostních složek

 • ILS

  Integrované lokalizační služby

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Služby

Děláme svět bezpečnější

O nás

URC Systems, spol. s r.o.  je česká, dynamicky se rozvíjející společnost založená v roce 1998 s cílem realizovat řešení náročných požadavků našich zákazníků v těchto oblastech velení, řízení, informační a komunikační infrastruktury a výkonu činností:

 • vojskového elektronického sledování a průzkumu,
 • ochranného a komunikačního rádiového rušení,
 • bezpečnostních složek státu.

Pokrýváme celý řetězec činností od výzkumu, vývoje, výroby a servisu našich softwarových a hardwarových produktů a řešení až po výcvik a vzdělávání našich zákazníků – uživatelů.

Naším záměrem je i v budoucnu uvádět na trh technologicky nová produktová řešení, která budou schopny naplnit požadavky našich zákazníků a tak napomáhat neustálému zvyšování jejich operačních schopností.

Výcvik specialistů na STARKOM

Ve vojenském újezdu Libavá začal výcvik specialistů elektronického boje s novým mobilním komunikačním rušičem. Pancéřovaná…

Systém STARKOM ve vojenském informačním systému JANES

S hrdostí Vám oznamujeme zveřejnění článku o systému STARKOM ve vojensky specializovaném informačním systému JANES…

Čím se zabýváme

Výzkum a vývoj

Řešíme projekty bezpečnostního a obranného výzkumu ve prospěch vývoje našeho speciálního hardwaru, firmwaru a aplikačního softwaru. Podílíme se na koncepcích rozvoje Armády a Policie ČR a NATO. Spolupracujeme s českými a zahraničními vojenskými a civilními univerzitami a výzkumnými institucemi, národními partnerskými společnostmi a zastupujeme MO ČR v odborných skupinách NATO.

Výroba a integrace

Vyrábíme rušiče pro ochranu před aktivací rádiově odpalovaných nástražných výbušných systémů, rušiče pro ochranu před bezpilotními systémy, komunikační rušiče, zodolněné počítače, rádiové prvky a průzkumně-rušící komplety včetně jejich zástavby do vozidel. Řešíme systémovou integraci na úrovni softwarových komponent, aplikací a subsystémů.

Výcvik a vzdělávání

Vyvíjíme simulátory a trenažéry pro potřeby výcviku a vzdělávání našich uživatelů. V rámci zavedení nových systémů a inovací našeho produktového portfolia poskytujeme školící a vzdělávací kurzy.

Servis a údržba

Zabezpečujeme servis a údržbu v souladu s dohodami o kvalitě služeb (SLA) jako nedílnou součást životního cyklu našich produktů a řešení. Naše společnost je certifikována pro servis radiostanic THALES. Provádíme instalaci, konfiguraci a administraci pracovních stanic a serverů pro operační systémy LINUX a MS Windows.

Naši partneři

© URC Systems, spol. s r.o., 2023