Projekty Evropské unie

SPOJOVACÍ VOZIDLO

Projekt „Společná přeshraniční policejní spolupráce v rámci preventivních a represivních opatření se zaměřením na boj proti extremistickým jevům“, je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů EU v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020. Poskytovatel podpory: EU, zadavatel: MV ČR2017–2018

TPR MBP

Zakázka TPR MBP (Technická podpora a rozvoj Mobilní bezpečné platformy) má přímou souvislot s projektem MBP.  Jejím obsahem je zajištění technické podpory a proaktivní dohled nad infrastrukturou MBP PČR, včetně aplikačního a integračního programového vybavení MBP a s tím spojený plánovaný rozvoj s důrazem na zajištění kybernetické bezpečnosti. Zadavatel: MV ČR2017-2020

MBP (Mobilní bezpečná platforma)

Projekt "Mobilní bezpečná platforma Policie ČR", registrační číslo CZ.1.06/1.1.00/17.09403, spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Cílem projektu je řešení pro mobilní služby Policie ČR se zabezpečenou komunikací a správou pro multiplatformní využívání stávajících a pořizovaných koncových mobilních zařízení (UDT) včetně řešení integrovaných lokalizačních služeb. Poskytovatel podpory: EU, zadavatel: MV ČR2015-2016. 

LZZ (Lokalizační a záznamová zařízení)

Projekty "Lokalizační a záznamová zařízení - Krajská ředitelství Policie ČR" jsou spolufinancovány z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Projekty jsou zaměřeny na pořízení kompletů lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel Krajských ředitelství policie ČR, umožňující okamžitou lokalizaci vozidel k zajištění jejich optimální koordinace při zásahu na daném území, on-line lustraci v příslušných registrech a databázích a pořizování záznamu z průběhu řešení mimořádné události. Poskytovatel podpory: EU, zadavatel: MMR ČR2015-2016http://www.strukturalni-fondy.cz/iop.

BEZDAT

Projekt "Implementace metodiky procesů řízení informační bezpečnosti" je spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní norma ISO 27001 specifikuje požadavky na ustavení, implementování, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací v rámci kontextu rizik činnosti organizace. Zahrnuje také požadavky na posouzení a ošetření rizik bezpečnosti informací, přizpůsobené potřebám organizace. Úspěšné zavedení této normy do procesů řízení bezpečnosti informací a hodnocení rizik je klíčové pro snížená rizika ztráty informací a poskytují tak výhodu vůči konkurenčním společnostem. Cílem projektu je implementovat metodiku ochrany informací specificky uzpůsobenou pro potřeby URC Systems, spol. s r.o. v souladu s mezinárodní normou ISO 27001. Poskytovatel podpory a zadavatel: MPO2017.