Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Seminář – Strategie NATO v ICT

24. 1. 2015

Za účasti zástupce společnosti URC Systems se dne 21. ledna 2015 v Praze konal seminář „Strategie NATO v ICT“ pořádaný českou pobočkou AFCEA a AOBP ČR ve spolupráci s MO ČR.

Za účasti zástupce společnosti URC Systems se dne 21. ledna 2015 v Praze konal seminář Strategie NATO v ICT pořádaný českou pobočkou AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Associations) a AOBP (Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu) ČR ve spolupráci s MO ČR.  Seminář byl určen pro zástupce českých společností, kteří chtějí být informováni o plánovaných NATO projektech v období 2015-2018 s ohledem na region ČR a V4; a to jak z pohledu technického a technologického tak i z pohledu možností, jak zapojit český průmysl do implementací případně do následných souvisejících služeb.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024