Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

MVF-5 Tusk

Robotický systém

MVF-5 je víceúčelový, vysoce výkonný, robotický systém pro řešení mimořádných událostí. Slouží záchranným složkám k provádění úkonů v nejdrsnějších, nejnáročnějších i život ohrožujících podmínkách. Jeho primárním cílem je hašení požárů v nepřístupných oblastech s vysokým rizikem, odstraňování zátaras a trosek bez přímého ohrožení života.

MVF-5 je používáno v prostředí s vysokým rizikem nebezpečí jako např.: chemické sklady, ropné rafinerie, jaderné elektrárny, provozy pracující s nebezpečným materiálem atd. Jeho využití je i v obydlených oblastech s vysokým rizikem rychle šířícího se ohně, v zaminovaných oblastech a těžko přístupných terénech (bez přístupových cest).

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 • dálkově ovládaný systém pomáhá zajistit bezpečnost a ochranu lidí před požárem, chemickými výpary i chemikáliemi;
 • k obsluze systému stačí pouze jedna vyškolená osoba;
 • vestavný systém s originálním designem a konstrukcí vytvořen na základě rozsáhlých zkušeností s ohledem na potřeby uživatelů;
 • systém je plně chráněn proti možné explozi a poškození střepy (HARDOX);
 • nádrž na vodu o objemu 2.500 l a nádrž na pěnu o objemu 500 l;
 • kamerový systém;
 • možnost upevnění více nástrojů v případě potřeby v různých kritických situacích (dozerová radlice a drapák);
 • systém lze připojit ke zdroji vody (běžný hasičský vůz či hydrant);
 • uživatelsky přívětivý systém údržby;
 • jednoduchá a levná přeprava – lze naložit na nákladní automobil, návěs, komerční nákladní loď nebo do kontejneru pro lodní přepravu;
 • přeprava bez nutnosti zvláštních povolení či policejního doprovodu.
Produkt ID : MVF-5

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2024