Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

AKRS

Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

AKRS (Analyzátor a Klasifikátor Rádiových Signálů) je modulární aplikační SW určený pro online/off-line analýzu a klasifikaci rádiových signálů včetně jejich dekódování. AKRS je nasaditelný samostatně nebo v rámci komplexního SW řešení SYMON SW.  Dle dané verze je podporován manuální, poloautomatický a automatický režim činnosti.

Verze AKRS 3 (3. generace) ​nasazena v AČR od roku 2023.

Verze AKRS RT (2. generace) ​nasazena v AČR od roku 2010.

Produkt ID - AKRS RT: 8125, AKRS 3: 8605, AKRS 3 TA: 9241

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2024