Menu

Systémy velení a řízení

 • EWMAN

  Systém velení a řízení elektronického boje

 • EWMAN SW

  Aplikace podpory velení a řízení elektronického boje

 • C4S

  Bezpečnostní platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení bezpečnostních složek

 • ILS

  Integrované lokalizační služby

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Služby

Projekty podporované EU

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ A DIGITALIZACI FIREMNÍCH PROCESŮ

Cílem projektu Komplexní řešení implementace informačního systému pro řízení a digitalizaci firemních procesů je zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích. Projekt je realizován v rámci V. Výzvy programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Projekt pod registračním číslem CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027632 spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zadavatel: MPO ČR, 2021-2022


SPOJOVACÍ VOZIDLO

Cílem projektu SPOJOVACÍ VOZIDLO je dodání speciálního velitelského, monitorovacího a spojovacího vozidla pro podporu – „Společná přeshraniční policejní spolupráce v rámci preventivních a represivních opatření se zaměřením na boj proti extremistickým jevům“.

Spolufinancováno z prostředků strukturálních fondů EU v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika 2014–2020, zadavatel: MV ČR, 2017–2018


MBP (Mobilní bezpečná platforma)

Cílem projektu MBP – „Mobilní bezpečná platforma Policie ČR“ je komplexní softwarové a hardwarové řešení pro mobilní služby Policie ČR se zabezpečenou komunikací a správou pro multiplatformní využívání stávajících a pořizovaných koncových mobilních zařízení (chytrých telefonů) včetně centrálního řešení pro integrované lokalizační služby (ILS).

Projekt pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/17.09403 spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, zadavatel: MV ČR, 2015-2016


LZZ (Lokalizační a záznamová zařízení)

Projekty LZZ – „Lokalizační a záznamová zařízení – Krajská ředitelství Policie ČR“  jsou zaměřeny na pořízení kompletů lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel Krajských ředitelství policie ČR, umožňující okamžitou lokalizaci vozidel k zajištění jejich optimální koordinace při zásahu na daném území, on-line lustraci v příslušných registrech a databázích a pořizování záznamu z průběhu řešení mimořádné události.

Spolufinancováno z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, zadavatel: MMR ČR, 2015-2016


 

 

© URC Systems, spol. s r.o., 2023