Menu

Rádiový průzkum a sledování

 • EWMAN CCS

  Systém velení a řízení EB

 • SYMON CCS

  C2 systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Light

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • EWMAN SW

  Aplikace velení a řízení elektronického boje

 • SYMON SW

  SW systém rádiového průzkumu a sledování

 • SPECON

  Aplikace rádiového průzkumu a sledování

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

 • IZ225

  Přijímač rádiového průzkumu

Rádiové rušení

Bezpečnost

Podpora

Projekty podporované EU

SPOJOVACÍ VOZIDLO

Cílem projektu SPOJOVACÍ VOZIDLO je podpora pro „Společná přeshraniční policejní spolupráce v rámci preventivních a represivních opatření se zaměřením na boj proti extremistickým jevům“.

Spolufinancováno z prostředků strukturálních fondů EU v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika 2014–2020, zadavatel: MV ČR, 2017–2018

 

 

 


MBP (Mobilní bezpečná platforma)

Cílem projektu MBP – „Mobilní bezpečná platforma Policie ČR“ je komplexní softwarové a hardwarové řešení pro mobilní služby Policie ČR se zabezpečenou komunikací a správou pro multiplatformní využívání stávajících a pořizovaných koncových mobilních zařízení (chytrých telefonů) včetně centrálního řešení pro integrované lokalizační služby (ILS).

Projekt pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/17.09403 spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, zadavatel: MV ČR, 2015-2016

 

 

 


LZZ (Lokalizační a záznamová zařízení)

Projekty LZZ – „Lokalizační a záznamová zařízení – Krajská ředitelství Policie ČR“  jsou zaměřeny na pořízení kompletů lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel Krajských ředitelství policie ČR, umožňující okamžitou lokalizaci vozidel k zajištění jejich optimální koordinace při zásahu na daném území, on-line lustraci v příslušných registrech a databázích a pořizování záznamu z průběhu řešení mimořádné události.

Spolufinancováno z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, zadavatel: MMR ČR, 2015-2016

 

 

 


BEZDAT

Projekt BEZDAT – „Implementace metodiky procesů řízení informační bezpečnosti“ je spolufinancován z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní norma ISO 27001 specifikuje požadavky na ustavení, implementování, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací v rámci kontextu rizik činnosti organizace. Zahrnuje také požadavky na posouzení a ošetření rizik bezpečnosti informací, přizpůsobené potřebám organizace. Úspěšné zavedení této normy do procesů řízení bezpečnosti informací a hodnocení rizik je klíčové pro snížená rizika ztráty informací, a poskytují tak výhodu vůči konkurenčním společnostem. Cílem projektu je implementovat metodiku ochrany informací specificky uzpůsobenou pro potřeby URC Systems, spol. s r.o. v souladu s mezinárodní normou ISO 27001.

Poskytovatel podpory: EU, zadavatel: MPO ČR, 2017

 

 

 

© URC Systems, spol. s r.o., 2021