Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

 • EWMAN

  Systém velení a řízení elekronického boje

 • EWMAN SW

  Aplikace podpory velení a řízení elektronického boje

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Bezpečnostní platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení bezpečnostních složek

 • ILS

  Integrované lokalizační služby

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

SYMON SW

Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

SYMON SW (SYstem MOnitoring SoftWare) je komplexní softwarové řešení s databázovou a geografickou 2D/3D podporou pro správu, vyhodnocení a interpretaci výsledků měření z průzkumu, monitorování a záznamu rádiového spektra, zaměřování, technické on-line/off-line analýzy, klasifikaci rádiových signálů včetně kmitočtových pásem „UAV“ a všech generací mobilních sítí.
Systém řízení umožňuje jak interaktivní režim práce, tak i autonomní režim, řízený pomocí předem zadaných nebo vzdáleně zadávaných úkolů.
SYMON SW je dle varianty cílového systému rozšířitelný o podporou správy režimů ochranného a komunikačního rušení.

Modularita řešení SYMON SW umožňuje vysokou škálovatelnost nasazení, a to od jednoduché přenosné varianty (SYMON Portable), až po více uživatelské operátorské pracoviště se sdílením prostředků (SYMON StationarySYMON Mobile, STAR COM).

Podpora rádiových přijímačů a zaměřovačů 3. stran – INTRIPLE, ROHDE & SCHWARZ, AOR a dalších.

​Nasazen v AČR od roku 2010.

Produkt ID SYMON SW: 8142

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2023