Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

SYMON SW

Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

SYMON SW (SYstem MOnitoring SoftWare) je komplexní a modulární softwarové řešení zahrnující (dle varianty cílového systému):

 • databázovou a geografickou 2D/3D podporou,
 • správu, vyhodnocení a interpretaci výsledků měření z průzkumu, monitorování a záznamu rádiového spektra,
 • správu, vyhodnocení a interpretaci výsledků měření z rádiového zaměřování,
 • technickou on-line/off-line analýzu a klasifikaci rádiových signálů včetně kmitočtových pásem „UAV“ a všech generací mobilních sítí (AKRS),
 • správu režimů ochranného a komunikačního rušení.

Systém řízení umožňuje jak interaktivní režim práce, tak i autonomní režim, řízený pomocí předem zadaných nebo vzdáleně zadávaných úkolů.

Modularita řešení SYMON SW umožňuje vysokou škálovatelnost nasazení, a to od jednoduché přenosné varianty (SYMON Portable), bezobslužné varianty (SYMON Collector) až po multi-uživatelské operátorské pracoviště se sdílením prostředků (SYMON StationarySYMON Mobile, STAR COM).

Podpora rádiových přijímačů a zaměřovačů 3. stran – INTRIPLE, ROHDE & SCHWARZ, AOR a dalších.

​Nasazen v AČR od roku 2010.

Produkt ID SYMON SW: 9237

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2024