Menu

Systémy velení a řízení

 • EWMAN

  Systém velení a řízení elektronického boje

 • EWMAN SW

  Aplikace podpory velení a řízení elektronického boje

 • C4S

  Bezpečnostní platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení bezpečnostních složek

 • ILS

  Integrované lokalizační služby

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Služby

Projekty podporované ČR

Aktuálně řešené projekty aplikovaného výzkumu a vývoje

EW-OFDM

Cílem projektu je návrh a ověření technického řešení funkčního vzorku prostředku elektronického sledování a elektronických protiopatření pro včasnou detekci provozování bezpilotních letadel vybavených palubním zařízením pro přenos obrazu pracující v pásmu 1.4 GHz a nedodržující například pravidla Veřejné vyhlášky – Opatření obecné povahy Úřadu pro civilní letectví. Dílčím cílem je ověření vlastností metod automatické detekce pro signály OFDM a ověření vlastností diverzity anténního systému a prostorového multiplexu na reálné MIMO – OFDM systémy a pro různé šířky pásma. Druhým dílčím cílem je zvýšení účinnosti elektronického působení definicí optimálních parametrů a vlastností výkonově generovaných rušících signálů s kritériem minimalizace potřebného poměru výkonu rušení/signál.

Tento projekt Elektronický průzkum a působení proti palubním OFDM systémům v pásmu 1.4 GHz VK01010006 byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR, 2023-2025 z Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2023 – 2029: Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC), účastníci: URC Systems, spol. s r.o.

https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/otevrene-vyzvy-v-bezpecnostnim-vyzkumu-2023-2029-opsec.aspx


ZEOS

Cílem projektu ZEOS „Zaměřený eliminační opakovací systém“ je vývoj a tvorba prototypu kompaktního zařízení autonomně realizující elektronické působení proti komunikačním protokolům uplink a downlink v případech protispolečenského chování pilota při provozování bezpilotního prostředku v rozporu s platnou legislativou. Výsledek projektu je prioritně určen pro bezpečnostní jednotky a organizace, které mají ve svém operačním nasazení oprávnění využívat a provozovat prostředky elektronického působení proti nebezpečným bezpilotním prostředkům.

Tento projekt Zaměřený eliminační opakovací systém VB01000055 byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR, 2022-2023 z Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021 – 2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH), účastníci: URC Systems, spol. s r.o.


NEOCLASSIG

Cílem projektu, který je zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, je zdokonalení automatických metod klasifikace rádiových a radiotechnických signálů, návrh a ověření nových algoritmů s následnou aplikací do stávajících systému rádiového a radiotechnického průzkumu. Vznikne nový software pro automatickou klasifikaci rádiových a radiotechnických signálů s využitím moderních metod zpracování signálů – NEOCLASSIG s prvky umělé inteligence a strojového učení.

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR, 2021 – 2024 v rámci Programu DELTA 2, účastníci: URC Systems, spol. s r.o. a Univerzita obrany; zahraniční partneři – Le Quy Don Technical University Vietnam a ASIC Technologies., JSC.

.


DETEKCE IED (Improvised Explosive Devices)

Projekt pro detekci nesených improvizovaných výbušných systémů je zaměřen do oblasti výzkumu a vývoje detekčních systémů osob, které potenciálně mohou mít na svém těle umístěno improvizované výbušné zařízení použitelné k sebevražednému útoku.

Projekt bezpečnostního výzkumu a vývoje, řešen s finanční podporou 75%: MV ČR, 2017–2019, implementační plán: 2020-2024

© URC Systems, spol. s r.o., 2023