Menu

Rádiový průzkum a sledování

 • EWMAN CCS

  Systém velení a řízení EB

 • SYMON CCS

  C2 systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Light

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  SW systém rádiového průzkumu a sledování

 • EWMAN SW

  Aplikace velení a řízení elektronického boje

 • SPECON

  Aplikace rádiového průzkumu a sledování

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

 • IZ225

  Přijímač rádiového průzkumu

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Velitelské mobilní operační centrum

 • C2VAN

  Velitelské spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • MOBILITY

  Integrovaný lokalizační systém

 • pTRACK III

  Trasovací lokalizační systém

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

 • VIDEOMAN

  Aplikace lokalizačního videopřehrávače

 • emSENSOR

  Pasivní detekční systém

Datové komunikace

Podpora

Projekty VaV ČR

Aktuálně řešené projekty VaV - aplikovaného výzkumu a vývoje

MULTITREK

Cílem projektu Multitrekovací systém pro sledování poloh sil a prostředků PČR je bezobslužný́ multitrekovací systém, pro přenos polohových dat mezi členy posádky vozidla – policisty a vozidlem pomocí MASH sítě a integrace do ILS MBP (Integrovaný lokalizační systém Mobilní bezpečné platformy) prostředníctvím GSM tak, aby bylo možné si informace těchto síl a prostředků zobrazovat kdekoli v síti PČR. Projekt výzkumu, vývoje a inovací, poskytovatel podpory a zadavatel: MV ČR, 2020-2021, účastníci: Koordinátor – SEFOR, další příjemce – URC Systems, Dynavix


BEZPILOTY

Cílem tohoto bezpečnostního projektu je vývoj mobilního systému, které bude splňovat podmínky pro použití v civilním prostředí pro potřeby PČR a dalších bezpečnostních složek při ochraně osob a obyvatelstva, budov, vymezených prostor atp. Systém bude schopen detekovat potenciálně nebezpečné bezpilotní prostředky nepodlehájící registraci UCL, umožní převzít nad těmito prostředky kontrolu nebo je eliminovat takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob a nevznikla větší škoda na majetku.
Projekt bezpečnostního vývoje, poskytovatel podpory a zadavatel: MV ČR, 2017–2020


EFS (Explosive ordnance disposal Field Solution)

EFS (EOD Field Solution) – SW a HW řešení pro zefektivnění velení, řízení, databázovou a informační podporu a kontrolu pohybu osob v reálném čase při provádění pyrotechnické činnosti.
Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory a zadavatel: MO ČR, 2017–2019, projekt EFS má přímou návaznost na projekt obranného vývoje TRACK.


DETEKCE IED (Improvised Explosive Devices)

Projekt Detekce nesených improvizovaných výbušných systémů je zaměřen do oblasti výzkumu a vývoje detekčních systémů osob, které potenciálně mohou mít na svém těle umístěno improvizované výbušné zařízení použitelné k sebevražednému útoku.
Projekt bezpečnostního výzkumu a vývoje, řešen s finanční podporou 75%: MV ČR, 2017–2019

 

© URC Systems, spol. s r.o., 2020