Menu

Systémy velení a řízení

 • C4EW / EWMAN

  Systém velení a řízení elektronického boje

 • ISRMAN

  Systém velení a řízení zpravodajského zabezpečení

 • C4S

  Systém podpory velení a řízení bezpečnostních složek

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Light

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace rádiového průzkumu a sledování

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

 • IZ225

  Digitální přijímač rádiového průzkumu

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační a spojovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské monitorovací a spojovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení

 • ILS

  Integrované lokalizační služby

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Podpora

Projekty podporované ČR

Aktuálně řešené projekty aplikovaného výzkumu a vývoje

ZEOS

Cílem projektu ZEOS „Zaměřený eliminační opakovací systém“ je vývoj a tvorba prototypu kompaktního zařízení autonomně realizující elektronické působení proti komunikačním protokolům uplink a downlink v případech protispolečenského chování pilota při provozování bezpilotního prostředku v rozporu s platnou legislativou. Výsledek projektu je prioritně určen pro bezpečnostní jednotky a organizace, které mají ve svém operačním nasazení oprávnění využívat a provozovat prostředky elektronického působení proti nebezpečným bezpilotním prostředkům.

Tento projekt Zaměřený eliminační opakovací systém VB01000055 byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021 – 2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH), účastníci: URC Systems, spol. s r.o.


NEOCLASSIG

Cílem projektu, který je zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, je zdokonalení automatických metod klasifikace rádiových a radiotechnických signálů, návrh a ověření nových algoritmů s následnou aplikací do stávajících systému rádiového a radiotechnického průzkumu. Vznikne nový software pro automatickou klasifikaci rádiových a radiotechnických signálů s využitím moderních metod zpracování signálů – NEOCLASSIG s prvky umělé inteligence a strojového učení.

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu DELTA 2, 2021 – 2024, účastníci: URC Systems, spol. s r.o. a Univerzita obrany; zahraniční partneři – Le Quy Don Technical University Vietnam a ASIC Technologies, JSC.


DETEKCE IED (Improvised Explosive Devices)

Projekt pro detekci nesených improvizovaných výbušných systémů je zaměřen do oblasti výzkumu a vývoje detekčních systémů osob, které potenciálně mohou mít na svém těle umístěno improvizované výbušné zařízení použitelné k sebevražednému útoku.

Projekt bezpečnostního výzkumu a vývoje, řešen s finanční podporou 75%: MV ČR, 2017–2019, implementační plán: 2020-2024

© URC Systems, spol. s r.o., 2022