Menu

Rádiový průzkum a sledování

 • EWMAN CCS

  Systém velení a řízení EB

 • SYMON CCS

  C2 systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Light

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • EWMAN SW

  Aplikace velení a řízení elektronického boje

 • SYMON SW

  SW systém rádiového průzkumu a sledování

 • SPECON

  Aplikace rádiového průzkumu a sledování

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

 • IZ225

  Přijímač rádiového průzkumu

Rádiové rušení

Bezpečnost

Podpora

Projekty podporované ČR

Aktuálně řešené projekty aplikovaného výzkumu a vývoje

MULTITREK

Cílem projektu Multitrek -„Multitrekovací systém pro sledování poloh sil a prostředků PČR“ je bezobslužný multitrekovací systém, pro přenos polohových dat mezi členy posádky vozidla – policisty a vozidlem pomocí MASH sítě a integrace do ILS MBP (Integrovaný lokalizační systém Mobilní bezpečné platformy) prostřednictvím GSM tak, aby bylo možné si informace těchto síl a prostředků zobrazovat kdekoli v síti PČR.

Projekt výzkumu, vývoje a inovací, poskytovatel podpory a zadavatel: MV ČR, 2020-2021, účastníci: Koordinátor – SEFOR, další příjemce – URC Systems, Dynavix


DETEKCE IED (Improvised Explosive Devices)

Projekt pro detekci nesených improvizovaných výbušných systémů je zaměřen do oblasti výzkumu a vývoje detekčních systémů osob, které potenciálně mohou mít na svém těle umístěno improvizované výbušné zařízení použitelné k sebevražednému útoku.

Projekt bezpečnostního výzkumu a vývoje, řešen s finanční podporou 75%: MV ČR, 2017–2019, implementační plán: 2020-2024

 

© URC Systems, spol. s r.o., 2021