Menu

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON CCS

  Stacionární systém rádiového průzkumu

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu

 • SYMON Light

  Přenosný systém rádiového průzkumu

 • SYMON SW

  SW systém rádiového průzkumu

 • EWMAN

  Aplikace velení a řízení elektronického boje

 • SPECON

  Aplikace rádiového průzkumu

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

 • IZ225

  Přijímač rádiového průzkumu

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení

 • MOBILITY

  Integrovaný lokalizační systém

 • C2VAN

  Velitelské spojovací a monitorovací centrum

 • pTRACK III

  Trasovací lokalizační systém

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

 • VIDEOMAN

  Aplikace lokalizačního videopřehrávače

 • emSENSOR

  Pasivní detekční systém

Datové komunikace

Ostatní

 • GEO3D

  Integrovatelná geografická komponenta/aplikace

Podpora

Projekty VaV ČR

Aktuálně řešené projekty VaV - aplikovaného výzkumu a vývoje

EFS (Explosive ordnance disposal Field Solution)

EFS (EOD Field Solution) – SW a HW řešení pro zefektivnění velení, řízení, databázovou a informační podporu a kontrolu pohybu osob v reálném čase při provádění pyrotechnické činnosti.
Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory a zadavatel: MO ČR, 2017–2019, projekt EFS má přímou návaznost na projekt obranného vývoje TRACK.


BEZPILOTY

Cílem tohoto bezpečnostního projektu je vývoj mobilního systému, které bude splňovat podmínky pro použití v civilním prostředí pro potřeby PČR a dalších bezpečnostních složek při ochraně osob a obyvatelstva, budov, vymezených prostor atp. Systém bude schopen detekovat potenciálně nebezpečné bezpilotní prostředky nepodlehájící registraci UCL, umožní převzít nad těmito prostředky kontrolu nebo je eliminovat takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob a nevznikla větší škoda na majetku.
Projekt bezpečnostního vývoje, poskytovatel podpory a zadavatel: MV ČR, 2017–2020


DETEKCE IED (Improvised Explosive Devices)

Projekt Detekce nesených improvizovaných výbušných systémů je zaměřen do oblasti výzkumu detekčních systémů osob, které potenciálně mohou mít na svém těle umístěno improvizované výbušné zařízení použitelné k sebevražednému útoku.
Projekt bezpečnostního výzkumu, řešen s finanční podporou 75%: MV ČR, 2017–2019


SIMULEB (Simulátor elektronického boje)

Cílem projektu je vývoj trenažérových a řídích pracovišť a SW nástrojů k odborné přípravě specialistů elektronického boje AČR, které zahrnují SW simulátor pro modelování „klasických“ a sofistikovaných rádiových sítí a rádiových provozů jednotek vševojskového úkolového uskupení do stupně brigáda na principu „near real time“.
Projekt obranného vývoje, poskytovatel podpory a zadavatel: MO ČR, 2016–2018

 

© URC Systems, spol. s r.o., 2018