Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Projekty podporované ČR

Aktuálně řešené projekty aplikovaného výzkumu a vývoje

NEURON

Cílem projektu je vytvoření softwarových nástrojů, které svými funkcemi zabezpečí zefektivnění a automatizaci procesů v oblasti zpravodajského zabezpečení a řízení elektronického boje. Systém zefektivní plánování, úkolování a management organických nebo přidělených schopností (senzorů) shromažďování informací, tvorbu produktů včetně víceúrovňového situačního obrazu situace a obrazu elektromagnetického spektra. Softwarový nástroj zabezpečí funkcionality zpravodajského cyklu v jeho jednotlivých fázích (řízení, shromažďování, zpracování, šíření) a ISR procesu v jednotlivých fázích TCPED. Zajistí funkcionality pro plánování, řízení, koordinaci, monitorování, integraci a vyhodnocení činností elektronického boje v oblasti komunikačních a nekomunikačních emitorů v čase blízkém reálnému. Implementuje funkcionality pro podporu datových podpůrných opatření elektronického boje pro klasifikaci, identifikaci a správu parametrických dat zachycených vlastními prostředky elektronického boje. Řešený SW zvýší interoperabilitu se stávajícími systémy AČR a se systémy NATO.

Projekt SW NEURON – Integrační SW modul senzorů C4ISTAR II pro OTS VŘ byl podpořen (100%) Ministerstvem obrany ČR, 2023 – 2026 z Programu 907 050 – Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU. Účastníci projektu: příjemce – URC Systems, spol. s r.o.; další účastníci projektu – ERA a.s., JISR Institute, a.s.


EW-OFDM

Cílem projektu je návrh a ověření technického řešení funkčního vzorku prostředku elektronického sledování a elektronických protiopatření pro včasnou detekci provozování bezpilotních letadel vybavených palubním zařízením pro přenos obrazu pracující v pásmu 1.4 GHz a nedodržující například pravidla Veřejné vyhlášky – Opatření obecné povahy Úřadu pro civilní letectví. Dílčím cílem je ověření vlastností metod automatické detekce pro signály OFDM a ověření vlastností diverzity anténního systému a prostorového multiplexu na reálné MIMO – OFDM systémy a pro různé šířky pásma. Druhým dílčím cílem je zvýšení účinnosti elektronického působení definicí optimálních parametrů a vlastností výkonově generovaných rušících signálů s kritériem minimalizace potřebného poměru výkonu rušení/signál.

Projekt Elektronický průzkum a působení proti palubním OFDM systémům v pásmu 1.4 GHz VK01010006 byl podpořen (50,15%) Ministerstvem vnitra ČR, 2023-2025 z Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2023 – 2029: Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC), implementační plán 2026-2028. Účastníci projektu: URC Systems, spol. s r.o.

https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/otevrene-vyzvy-v-bezpecnostnim-vyzkumu-2023-2029-opsec.aspx


ZEOS

Cílem projektu ZEOS „Zaměřený eliminační opakovací systém“ je vývoj a tvorba prototypu kompaktního zařízení autonomně realizující elektronické působení proti komunikačním protokolům uplink a downlink v případech protispolečenského chování pilota při provozování bezpilotního prostředku v rozporu s platnou legislativou. Výsledek projektu je prioritně určen pro bezpečnostní jednotky a organizace, které mají ve svém operačním nasazení oprávnění využívat a provozovat prostředky elektronického působení proti nebezpečným bezpilotním prostředkům.

Projekt Zaměřený eliminační opakovací systém VB01000055 byl podpořen (35%) Ministerstvem vnitra ČR, 2022-2024 z Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021 – 2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH), implementační plán 2025-2027. Účastníci projektu: URC Systems, spol. s r.o.


NEOCLASSIG

Cílem projektu, který je zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, je zdokonalení automatických metod klasifikace rádiových a radiotechnických signálů, návrh a ověření nových algoritmů s následnou aplikací do stávajících systému rádiového a radiotechnického průzkumu. Vznikne nový software pro automatickou klasifikaci rádiových a radiotechnických signálů s využitím moderních metod zpracování signálů – NEOCLASSIG s prvky umělé inteligence a strojového učení.

Projekt je financován se státní podporou (65,27%) Technologické agentury ČR, 2021 – 2024 v rámci Programu DELTA 2, implementační plán 2025-2027. Účastníci projektu: URC Systems, spol. s r.o. a Univerzita obrany; zahraniční partneři – Le Quy Don Technical University Vietnam a ASIC Technologies., JSC.

.


DETEKCE IED

Projekt pro detekci nesených improvizovaných výbušných systémů – IED (Improvised Explosive Devices) je zaměřen do oblasti výzkumu a vývoje detekčních systémů osob, které potenciálně mohou mít na svém těle umístěno improvizované výbušné zařízení použitelné k sebevražednému útoku.

Projekt bezpečnostního výzkumu a vývoje, řešen s finanční podporou (75%) Ministerstva vnitra ČR, 2017–2019, implementační plán: 2020-2024. Účastníci projektu: URC Systems, spol. s r.o.

 

 

© URC Systems, spol. s r.o., 2024