Menu

Rádiový průzkum a sledování

 • EWMAN CCS

  Systém velení a řízení EB

 • SYMON CCS

  C2 systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Light

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • EWMAN SW

  Aplikace velení a řízení elektronického boje

 • SYMON SW

  SW systém rádiového průzkumu a sledování

 • SPECON

  Aplikace rádiového průzkumu a sledování

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

 • IZ225

  Přijímač rádiového průzkumu

Rádiové rušení

Bezpečnost

Podpora

EWIS

Řešení pro výkon činností rádiového průzkumu, sledování a rušení

EWIS (Electronic Warfare Integrated Solution) je komplexní a modulární řešení pro velení, řízení a výkon činností elektronického boje – rádiový průzkum, sledování a rušení. Skládá se z těchto řešení:

EWMAN – řešení pro velení a řízení EB (EWCC),
SYMON – řešení pro rádiový průzkum a sledování (COMMS-ESM),
STAR – řešení pro rádiové rušení (ECM & EPM).

​Nasazeno v AČR od roku 2010.

 

ZÁKLADNÍ FUNKCE:

 • EWMAN zabezpečení velení, řízení a koordinace prostředků elektronického boje (SEWOC/EWCC/CFC),
 • SYMON rádiový průzkum, monitorování, zaměřování a zpracování analogových a digitálních signálů včetně technické analýzy, klasifikace a dekódování v pásmech KV, VKV, UKV a SKV,
 • STAR COM rádiové rušení komunikačních sítí protivníka v pásmech VKV, UKV a SKV,
 • STAR ochranné rušení proti iniciaci RCIED v kmitočtových pásmech VKV, UKV a SKV.

VYUŽITÍ:

 • podpora činností elektronického boje (úkolování, plánovaní, shromažďování a zpracování dat, vyhodnocení, a šíření informací) na velitelském pracovišti SEWOC/EWCC/CFC a podřízených prvcích elektronického boje,
 • získání přehledu o kmitočtovém spektru a rozkrytí struktury rádiových sítí protivníka, včetně jejich lokalizace, prostředky elektronického sledování,
 • získání přenášených informací analogovými i digitálními komunikačními systémy protivníka s určením základních parametrů jeho komunikačních a informačních systémů pomocí prostředků elektronického sledování,
 • znemožnění využití rádiového spektra protivníkem a provedení doplňkového rádiového průzkumu i v blízkosti čáry dotyku k vybojování nadvlády v elektromagnetickém spektru prostředky elektronického útoku s rádiovým rušením,
 • ochrana sesednutých jednotek, jednotlivých vozidel a konvojů vozidel, ochrana VIP a ochrana zasahujících týmů EOD/IEDD za pomoci prostředků ochranného rušení proti rádiově odpalovaným nástražným výbušným systémům.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

 • systém je plně modulární a škálovatelný podle požadavků uživatele,
 • koncepce dovoluje použít prostředky elektronického sledování ve stacionárním postavení, za pohybu v blízkosti čáry dotyku s protivníkem a dovoluje jejich zasazení i v týlu protivníka, například během aeromobilních operací,
 • prostředky elektronického sledování umožňují pátrání, monitorování a zaměřování v základním kmitočtovém rozsahu od 20 MHz do 3 GHz s rychlostí až 200 GHz/s, s možností rozšíření pásma průzkumu v rozsahu od 1 MHz do 18 GHz a jsou schopny pracovat v ručním, poloautomatickém i plně automatizovaném režimu,
 • prostředky elektronického útoku umožňují rušit komunikační systémy protivníka v základním kmitočtovém pásmu od 30 MHz do 500 MHz s výkonem až 1,5 kW s možností rozšíření o doplňkové rušení komunikačních systémů pracujících v kmitočtových pásmech až do 6 GHz, také umožňují využít různé typy rušících signálů (s různými modulacemi) a pracovat v různých módech rušení,
 • prostředky elektronické ochrany zabezpečující ochranné rušení proti rádiově odpalovaným nástražným výbušným systémům v kmitočtovém pásmu od 25 MHz do 6 GHz s různými výkony pro jednotlivé varianty rušičů a to až 1520 W pro konvojový rušič, až 400 W pro vozidlový rušič a až 160 W pro přenosný rušič; tyto prostředky jsou k dispozici ve dvou variantách, a to buď jako kontinuální rušicí systémy, nebo odpověďové rušicí systémy.

Chcete vědět víc? Kontaktujte nás na sales@urc-systems.cz

© URC Systems, spol. s r.o., 2021