Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Školení uživatelů systému LZZ

15. 5. 2015

Dne 29. dubna 2015 se v Mělníku konalo I. zaškolení školitelů (uživatelů, školitelů a servisních techniků) v rámci projektu LZZ „Lokalizační záznamová zařízení – Krajská ředitelství Policie ČR“. Jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného operačního programu. Společnost URC Systems, spol. s r.o., jakožto dodavatel systému LZZ, seznámila svými odborníky obě skupiny školitelů se systémem a to jak teoretickou prezentací, tak praktickým zaškolením s využitím vlastního vozidla se zabudovaným systémem LZZ. Následující týden, ve dnech 5. a 6. května 2015 proběhlo II. a III. zaškolení, tentokrát v Brně.

 

© URC Systems, spol. s r.o., 2024