Menu

Rádiový průzkum a sledování

 • EWMAN CCS

  Systém velení a řízení EB

 • SYMON CCS

  C2 systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Light

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  SW systém rádiového průzkumu a sledování

 • EWMAN SW

  Aplikace velení a řízení elektronického boje

 • SPECON

  Aplikace rádiového průzkumu a sledování

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

 • IZ225

  Přijímač rádiového průzkumu

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • C2VAN

  Velitelské spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • MOBILITY

  Integrovaný lokalizační systém

 • vTRACK

  Trasovací lokalizační systém pro vozidla

 • C2AP

  Aplikace podpory velení a řízení

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

 • VIDEOMAN

  Aplikace lokalizačního videopřehrávače

 • emSENSOR

  Pasivní detekční systém

Datové komunikace

Podpora

Konference „Zpravodajské zabezpečení AČR 2016“

17. 11. 2016

Zástupci společnosti URC Systems se ve dnech 15. – 16. listopadu zúčastnili konference „Zpravodajské zabezpečení AČR 2016“, kterou pořádala katedra taktiky ve spolupráci s Odborem vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany a katedrou radiolokace Fakulty vojenských technologií.

Záštitu nad konáním konference převzal náčelník generálního štábu, armádní generál Ing. Josef BEČVÁŘ, děkan Fakulty vojenského leadershipu UO, plukovník gšt. doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. a děkan Fakulty vojenských technologií UO, plukovník prof. Ing. Martin MACKO, CSc. Odborný gestor konference byl ředitel Odboru vojskového průzkumu a EB MO plukovník gšt. Ing. Vladimír LANG.

http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=128802&newsid=128801&listid=8&tmplid=83

 

 

© URC Systems, spol. s r.o., 2020