Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Školíme naše vývojáře v technologiích JAVA

28. 11. 2017

Školení pro technologie JAVA – „Hibernate a JPA“ proběhlo v termínu 20.–21. 11. 2017 na naší pobočce v Brně.

Přednášel Jiří Pinkas, zkušený lektor a vývojář, známý z české Java komunity. Školení bylo přizpůsobeno našim potřebám a pokrývalo nejen oblast persistence dat pomocí knihovny „Hibernate“, ale i příbuzná témata týkající se relačních databází a aplikačních serverů. Díky praktické orientaci šlo o velmi intenzivní a podnětný kurz. Získané poznatky jsou ihned zaváděny do našich softwarových řešení.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024