Menu

Rádiový průzkum a sledování

 • EWMAN CCS

  Systém velení a řízení EB

 • SYMON CCS

  C2 systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Light

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • EWMAN SW

  Aplikace velení a řízení elektronického boje

 • SYMON SW

  SW systém rádiového průzkumu a sledování

 • SPECON

  Aplikace rádiového průzkumu a sledování

 • AKRS RT

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

 • IZ225

  Přijímač rádiového průzkumu

Rádiové rušení

Bezpečnost

Podpora

Timber Express 2021

29. 6. 2021

V červnu 2021 se naši experti účastnili na Timber Express 2021 (TREX21) v Jagelu , což bylo německé cvičení s mezinárodní účastí se zaměřením na taktické datové spoje pořádané Bundeswehrem.

Hlavní náplní cvičení bylo ověřování a výcvik v oblasti interoperability mezi taktickými datovými spoji jako CESMO, DACAS and Link 16. Armáda České republiky se účastnila s cílem vyhodnotit nejnovější CESMO aplikace a procesy.

URC Systems aktuálně dodává Bundeswehru svůj produkt CESMOS (CESMO Solution), tj. sadu SW nástrojů určených jak pro senzorové systémy, tak i pro řídicí pracoviště CESMO Fusion and Coordination (CFC). Specialisté URC Systems ve spolupráci se specialisty společnosti JISR Institute poskytovali zákazníkům podporu po celou dobu cvičení. V průběhu TREX21 byl CESMOS nasazen na pracovišti CESMO Fusion and Coordination (CFC) i na rozličných senzorových platformách – CESMO Collector Assets (CCA), např. na lodích, ponorce, helikoptérách, bezpilotních prostředcích i letounech Tornado ECR, a tvořil páteřní prvek všech aktivit spojených s CESMO. Poskytnul tak operátorům nástroj k řízení CESMO sítě, vytváření a správě požadavků na sběr dat, odesílání a vyhodnocování výstupních dat pasivních sledovacích systémů a vyváření obrazu bojiště – CESMO Order of Battle. Současně byl CESMOS využit k propojení infrastrukturní sítě (LAN) a rádiové sítě do jedné logické sítě s využitím nástroje „smart bridge“.

CESMOS prokázal stabilitu a poskytl funkcionality požadované pro zapojení do sítě CESMO v roli senzorového prostředku (CCA) i v roli řídicího prvku sítě (CFC). Specialisté URC Systems a JISR Institute získali v průběhu cvičení další cenné zkušenosti se zasazením svých produktů v reálném prostředí.

© URC Systems, spol. s r.o., 2021