Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Timber Express 2021

29. 6. 2021

V červnu 2021 se naši experti účastnili na Timber Express 2021 (TREX21) v Jagelu, německého cvičení s mezinárodní účastí se zaměřením na taktické datové spoje pořádané Bundeswehrem.

Hlavní náplní cvičení bylo ověřování a výcvik v oblasti interoperability mezi taktickými datovými spoji jako CESMO, DACAS and Link 16. Armáda České republiky se účastnila s cílem vyhodnotit nejnovější CESMO aplikace a procesy.

URC Systems aktuálně dodává Bundeswehru svůj produkt CESMOS (CESMO Solution), tj. sadu SW nástrojů určených jak pro senzorové systémy, tak i pro řídicí pracoviště CESMO Fusion and Coordination (CFC). Specialisté URC Systems ve spolupráci se specialisty společnosti JISR Institute poskytovali zákazníkům podporu po celou dobu cvičení. V průběhu TREX21 byl CESMOS nasazen na pracovišti CESMO Fusion and Coordination (CFC) i na rozličných senzorových platformách – CESMO Collector Assets (CCA), např. na lodích, ponorkách, helikoptérách, bezpilotních prostředcích i letounech Tornado ECR, a tvořil páteřní prvek všech aktivit spojených s CESMO. Poskytnul tak operátorům nástroj k řízení CESMO sítě, vytváření a správě požadavků na sběr dat, odesílání a vyhodnocování výstupních dat pasivních sledovacích systémů a vyváření obrazu bojiště – CESMO Order of Battle. Současně byl CESMOS využit k propojení infrastrukturní sítě (LAN) a rádiové sítě do jedné logické sítě s využitím nástroje „smart bridge“.

CESMOS prokázal stabilitu a poskytl funkcionality požadované pro zapojení do sítě CESMO v roli senzorového prostředku (CCA) i v roli řídicího prvku sítě (CFC). Specialisté URC Systems a JISR Institute získali v průběhu cvičení další cenné zkušenosti se zasazením svých produktů v reálném prostředí.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024