Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Konference Spojovacího vojska 2022

21. 6. 2022

Ve dnech 15. – 16.6.2022 se v Lipníku nad Bečvou uskutečnila VI. Konference Spojovacího vojska Armády České republiky, kterou pořádala Sekce komunikačních a informačních systémů (SKIS) Ministerstva obrany a Agentura komunikačních a informačních systémů (AKIS) ve spolupráci s českou pobočkou AFCEA.

Společnost URC Systems ve spolupráci s VVÚ Brno zde v rámci praktických ukázek představila komunikační rušič STAR COM, ve spolupráci se zástupci SPJ PČR Praha mobilní operační a spojovací centrum JUPITER a ve spolupráci s JISR Institute řešení pro kooperaci systémů ISR a EB v rámci NATO – CSDMAN a CESMOS a ve spolupráci se společností LIAZ řešení s podvěsným rušičem STAR pro UAV systémy.

Konference proběhla za účasti ředitele SKIS MO ČR brigádního generála Petra Šnajdárka, dalších zástupců MO ČR, AČR, MV ČR, PČR, NAKIT, MO SR a dalších společností z obranného a bezpečnostního průmyslu. Jedním z hlavních bodů konference bylo krizové řízení a z toho plynoucí závěry a doporučení pro úzkou spolupráci, interoperabilitu a kompatibilitu stacionárních a nasaditelných IS jednotlivých resortů pokrývajících požadavky IZS (Integrovaný záchranný systém) a ochrany a obrany vlastního území.

 

© URC Systems, spol. s r.o., 2024