Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Předání velitelsko-štábních vozidel C2VAN

19. 4. 2024

V první půlce měsíce dubna proběhlo školení uživatelů a úspěšné předání dalších tří velitelsko – štábních vozidel ve variantě spojovacího a monitorovacího centra – C2VAN. V současné době tak těmito vozidly disponují složky PČR ve všech krajích ČR.

Vozidla zároveň pokrývají požadavky na budování společné platformy obrany a ochrany vlastního území vojenskými a nevojenskými složkami.

Vozidla C2VAN poskytují uživatelům funkce:

 • Mobilního velitelského pracoviště – částečné převzetí činnosti operačního střediska a řízení jednotek v terénu;
 • Komunikačního centra – zajištění zabezpečeného hlasového a datového „SMART“ spojení vozidla se stacionárními systémy zákazníka a spolupracujícími jednotkami. Spojení se dynamicky přizpůsobuje podmínkám a využití tak, aby vždy nabízelo robustní a rychlý komunikační kanál;
 • Kamerového dohledu – monitorování se záznamem s možností on-line přenosu do datové sítě zákazníka;
 • Podpory pátracích akcí – technologie pro vyhledávání ztracených osob i v obtížném terénu s využitím trasovacího lokalizačního systému;
 • Podpory kontrolních činností – kontrola osob a vozidel s využitím specializovaných SW aplikací a dalších technologií.

Podrobnější informace k produktovému řešení C2VAN: Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum 

© URC Systems, spol. s r.o., 2024