Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

TIMBER EXPRESS 2023

18. 10. 2023

 

 

V září 2023 se naši experti zúčastnili mezinárodního cvičení NATO Timber Express 2023 (TREX23) pořádané Bundswehrem v Jagelu, Německo.

Hlavní náplní cvičení bylo ověřování a výcvik v oblasti interoperability mezi taktickými datovými spoji jako CESMO, DACAS and Link 16 s důrazem na poces senzor-efektor. Armáda České republiky se zúčastnila cvičení se svými senzorovými a efektorovými systémy, v průběhu TREX23 byly nasazeny systémy 53. pPzEB – komunikační rušič (STARKOM) a mobilní systémy rádiového průzkumu a sledování (SYMON).

Specialisté URC Systems poskytovali podporu jednotkám EB AČR po celou dobu cvičení a zároveň získávali další cenné zkušenosti z reálného nasazení našich řešení, které jsou nezbytné pro jejich další rozvoj.

 

 

© URC Systems, spol. s r.o., 2024